اداره خدمات آموزشي

 

"وظايف"

اداره خدمات آموزشي یکی ازادارات امور آموزشی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل پس از ثبت نام تا فارغ التحصیلی  می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش می باشد از جمله وظايف اداره خدمات آموزشي است، مهمترین خدمات اين اداره بدین شرح می باشد.

 

شرح وظایف كاركنان وكارشناسان

 1.  ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون کنکور  سراسري
 2. صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 3. دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي داخل كشور(فرزندان هيات علمي  5% شاهد و کمیسیون موارد خاص و...)
 4. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
 5. اعلام فراغت از تحصيل
 6. تمديد اقامت دانشجويان اتباع خارجي
 7. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط
 8. تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي طرح در کميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، کميته منطقه اي و كميسيون بررسي موارد خاص  دانشگاه
 9. خروج از كشور جهت انجام زيارت
 10. خروج از كشور جهت انجام امور علمي
 11. صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل
 12. صدور گواهي براي آزمون مقطع بالاتر
 13. صدور معرفي نامه جهت گذراندن سمینار، پروژه، پايان نامه
 14. استعلام تسويه حساب دانشجويان اخراجی و يا انصرافي
 15. بررسي ماموریت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق دانشجويان
 16. ابلاغ آيين نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها
 17. درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت از طريق پرتال دانشگاهي .و يا اعلام به وزارت متبوع
 18. صدور کارت دانشجویی کامپیوتری

 

 

اداره تحصیلات تکمیلی

وظایف

 

رسالت اين اداره انجام كليه امور مربوط به مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d.) تخصصي پزشكي باليني،تخصصي دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي از تاسيس رشته تا زمان فارغ التحصيلي  دانشجويان و دستياران مقاطع مذكور مي باشد و با بهره گيري از زحمات رياست و معاونين محترم آموزشي دانشكده هاي مربوط و تلاش مديران محترم گروه هاي آموزشي مربوط ، با تاکيد بر صحت انجام امور محوله براساس آيين نامه ها و نشست هاي مصوب وزارت متبوع است.

 شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداه خدمات آموزشي مقاطع تحصیلات تکمیلی

 1. ثبت نام  اینترنی از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d.) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكيو m.p.h  و آموزش پزشکي مجازي و post Doc  و By Reserch Ph.d  و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره
 2. بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران و دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته
 3. اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دانشجويان و دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ ماموریت آموزشی و ....
 4. بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با وزارت متبوع وحوزه نظام وظيفه به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان ودستياران مشمول نظام وظيفه
 5. پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور
 6. معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس
 7. بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ودستياران در شرف فراغت از تحصيل و در صورت تکمیل بودن پرونده تحصیلی ، اعلام مراتب به اداره دانش آموختگان جهت اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانشجويان و دستياران به وزارت متبوع
 8. انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و