اداره خدمات آموزشي

 

"وظايف"

اداره خدمات آموزشي یکی ازادارات امور آموزشی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل پس از ثبت نام تا فارغ التحصیلی  می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش می باشد از جمله وظايف اداره خدمات آموزشي است، مهمترین خدمات اين اداره بدین شرح می باشد.

 

شرح وظایف كاركنان وكارشناسان

 1.  ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون کنکور  سراسري
 2. صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 3. دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي داخل كشور(فرزندان هيات علمي  5% شاهد و کمیسیون موارد خاص و...)
 4. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
 5. اعلام فراغت از تحصيل
 6. تمديد اقامت دانشجويان اتباع خارجي
 7. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط
 8. تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي طرح در کميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، کميته منطقه اي و كميسيون بررسي موارد خاص  دانشگاه
 9. خروج از كشور جهت انجام زيارت
 10. خروج از كشور جهت انجام امور علمي
 11. صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل
 12. صدور گواهي براي آزمون مقطع بالاتر
 13. صدور معرفي نامه جهت گذراندن سمینار، پروژه، پايان نامه
 14. استعلام تسويه حساب دانشجويان اخراجی و يا انصرافي
 15. بررسي ماموریت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق دانشجويان
 16. ابلاغ آيين نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها
 17. درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت از طريق پرتال دانشگاهي .و يا اعلام به وزارت متبوع
 18. صدور کارت دانشجویی کامپیوتری