صدور معرفي نامه جهت گذراندن سمینار، پروژه، پايان نامه وکارآموزي دانشجويان دانشگاههاي ديگر( دولتي وغير دولتي)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

الف)در دانشگاههاي دولتي

1. همکاري کوتاه مدت در رابطه با مقاله ،پايان نامه يا کار تحقيقاتي 

 • دريافت معرفي نامه از دانشگاه مبدا
 • تهيه نامه براي معرفي  به واحد دانشگاهي مربوط جهت انجام کار پس از تاييد حراست آن واحد

2. همکاري طولاني مدت در رابطه با گذراندن پايان نامه ،طرح تحقيقاتي

 • دريافت معرفي نامه از دانشگاه مبدا
 • تهيه نامه براي ارسال جهت اعلام نظر به معاونت پژوهشي
 • درصورت موافقت معاونت پژوهشي تهيه نامه براي اخذ مجوز به حراست دانشگاه
 • پس از اخذ مجوز حراست تهيه نامه معرفي به واحد دانشگاهي مربوط جهت انجام کار

ب) در دانشگاههاي غير دولتي

1 . همکاري کوتاه مدت در رابطه با مقاله ،پايان نامه يا کار تحقيقاتي

 • ·         دريافت معرفي نامه از دانشگاه مبدا
 • تهيه نامه براي معرفي  به واحد دانشگاهي مربوط جهت انجام کار پس از تاييد حراست آن واحد

2. همکاري طولاني مدت در رابطه با گذراندن پايان نامه ،طرح تحقيقاتي

 • دريافت معرفي نامه از دانشگاه مبدا
 • تهيه نامه به واحد دانشگاهي مربوط جهت تعيين ميزان شهريه
 • اخذ شهريه و معرفي به واحد دانشگاهي مربوط جهت انجام کار

3. انجام کارآموزي کوتاه مدت( صرفا جهت دانشجويان مقطع کارشناسي در رشته هاي فعال در اين دانشگاه)

 • دريافت معرفي نامه از دانشگاه مبدا باذکر تعداد واحد و ساعت
 • ·         محاسبه شهريه واخذ 80 درصد آن
 • معرفي به واحد دانشگاهي مربوط جهت انجام کار
 • اعلام مراتب به دانشگاه مبدا جهت اطلاع

4. انجام کارآموزي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

 • دريافت معرفي نامه از دانشگاه با اعلام تعداد دانشجويان و برنامه زماني
 • عقد قرارداد فيمابين
 • اخذ هزينه هاي  موضوع قرارداد و ارسال به مراجع مربوط
 • معرفي به واحد دانشگاهي مربوط جهت انجام کار