اخبار و اطلاعيه ها

دبیرخانه هیات جذب

ﻫﻴﺄﺕ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺬﺏ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ

مدیریت تحصیلات تکمیلی

مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری و پس‌ازآن

مدیریت امور هیات علمی

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی

مديريت آموزش مداوم

ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی

مرکز مطالعات و توسعه

اجرای مطالعات همه جانبه و شناسایی منابع و امکانات

مدیریت امور آموزشی

مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی

معاونین سابق معاونت آموزشی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

میز خدمت دانشگاه علوم پزشكی مشهد

  • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103
  • فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت 16041016000
  • ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102
  • اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات دواطلبان آزمون ها 18041026101
  • ثبت نام و برگزاری آزمون ها 18041026100
  • ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور 18041023000
  • توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندان پزشکی 16021014104
  • بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندان پزشکی18041027104
  • ادامه مطلب