معاونت آموزشی
https://sipad.mums.ac.ir/Hermes
IMAGE تبادل تجربیات نظام آموزش الکترونیکی دانشگاه های علوم پزشکی و فردوسی مشهد
چهارشنبه, 16 آذر 1401
نشست مشترک معاون و مدیران حوزه آموزشی دانشگاه های... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاری بازدید از پژوهشگاه بوعلی (گروه اول)
دوشنبه, 14 آذر 1401
بازدید از پژوهشگاه بوعلی برای گروه دانشجویان تحصیلات... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاری بازدید از مرکز جامع مهارت های بالینی و فن آوری های نوین آموزشی دانشگاه
شنبه, 12 آذر 1401
  برگزاری بازدید از مرکز جامع مهارت های بالینی و فن... ادامه مطلب ...
+ 0
دانشجو
+0
دانش آموخته در سال گذشته
+0
عضو هیات علمی
+0
دانشجوی بین الملل
+0
رشته/مقطع
+0
گروه آموزشی