IMAGE برگزاری صد و سی و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
چهارشنبه, 31 شهریور 1400
یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاری پنجمین جلسه شورای بورس دانشگاه در سال 1400
چهارشنبه, 31 شهریور 1400
پنجمین جلسه شورای بورس دانشگاه در روز یکشنبه مورخ... ادامه مطلب ...
IMAGE پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چهارشنبه, 31 شهریور 1400
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای سال تحصیلی 1400-1401 دانشجوی... ادامه مطلب ...
IMAGE طرح‌های برتر پژوهشی در آموزش منطبق بر مرجعیت علمی مورد حمایت قرار می‌گیرند
سه شنبه, 30 شهریور 1400
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی... ادامه مطلب ...
+ 0
دانشجو
+0
دانش آموخته در سال گذشته
+0
عضو هیات علمی
+0
دانشجوی بین الملل
+0
رشته/مقطع
+0
گروه آموزشی