IMAGE تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و تهران منعقد شد
یکشنبه, 25 مهر 1400
به منظور گسترش کیفی و کمی آموزش پزشکی، تفاهم نامه... ادامه مطلب ...
IMAGE توسعه امر آموزش نیازمند هدف‌گذاری با اولویت، برنامه‌محوری و پایش مبتنی بر شاخص است
چهارشنبه, 21 مهر 1400
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهدبا بیان... ادامه مطلب ...
IMAGE تحول کمی و کیفی آموزش از رویکردهای مهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد محسوب می شود
چهارشنبه, 21 مهر 1400
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تحول کمی و کیفی آموزش... ادامه مطلب ...
IMAGE ارائه خدمات آموزشی به بیش از 700 دانشجوی جدید در دانشکده پزشکی مشهد
چهارشنبه, 21 مهر 1400
روند نام نویسی مجازی دانشجویان نو ورود مقاطع مختلف... ادامه مطلب ...
+ 0
دانشجو
+0
دانش آموخته در سال گذشته
+0
عضو هیات علمی
+0
دانشجوی بین الملل
+0
رشته/مقطع
+0
گروه آموزشی