https://sipad.mums.ac.ir/Hermes
IMAGE برگزاری جلسه مشترک مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه با دانشکده پزشکی
سه شنبه, 25 مرداد 1401
با هماهنگی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جلسه مشترک... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاری صد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
سه شنبه, 18 مرداد 1401
یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی... ادامه مطلب ...
IMAGE برگزاری سومین جلسه شورای بورس دانشگاه در سال 1401
سه شنبه, 18 مرداد 1401
 سومین جلسه شورای بورس دانشگاه در روز شنبه مورخ 1401.05.08... ادامه مطلب ...
IMAGE موضوع شاگرد پروری و تاثیر بر مباحث فرهنگی و تربیتی دانشجویان امری مهم محسوب می شود
شنبه, 15 مرداد 1401
رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه موضوع شاگرد... ادامه مطلب ...
+ 0
دانشجو
+0
دانش آموخته در سال گذشته
+0
عضو هیات علمی
+0
دانشجوی بین الملل
+0
رشته/مقطع
+0
گروه آموزشی