فرم نظر سنجی خدمات معاونت آموزشی
نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر

جنسیت(اختیاری)
ورودی نامعتبر

شماره همراه
ورودی نامعتبر

ایمیل
Please specify your email address.

وضعیت
ورودی نامعتبر

نوع واحد خدمات گیرنده
ورودی نامعتبر

1.نحوه تعامل و برخورد کارکنان واحد چگونه بود؟
ورودی نامعتبر

2_رضایت شما از مدت زمان رسیدگی به درخواستتان چقدر است؟
ورودی نامعتبر

3_دانش و تسلط حرفه ای کارکنان واحد مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
ورودی نامعتبر

4_میزان رضایت شما از پیگیری کارتان توسط واحد مربوطه چقدر است ؟
ورودی نامعتبر

5_رضایت شما از خدماتی که دریافت کرده اید چگونه است؟
ورودی نامعتبر

نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود خدمت رسانی بیان فرمایید
ورودی نامعتبر