فرآیندهای اداره دانش آموختگان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
فرآیندهای اداره دانش آموختگان
 

 اعلام فراغت ازتحصيل دانش آموختگان از طريق پرتال دانش آموختگان گروه پزشكي وزارت متبوع

  صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات و تحویل  دانشنامه و ریز نمرات به دانش آموختگان
    ارسال تاییدیه جهت شروع طرح نیروی انسانی
    صدور گواهينامه موقت
   ارسال تاييديه تحصيلي به ادارات مختلف
    درخواست عدم نياز جهت صدور تاييديه تحصيلي و صدور مجوز
    ارسال تاييديه وريزنمرات دانش آموختگاني كه درمقطع بالاتر پذيرفته شده اند
    پاسخ به درخواست دانش آموختگان متقاضي اخذ تاييديه جهت خارج از كشور
   مكاتبه با سازمان تامين اجتماعي و درخواست سوابق بيمه جهت صدور مجوز
    اعلام طول دوره دستیاری به مدیریت نیروی انسانی جهت احتساب سوابق خدمتی متخصصین دانشگاه
    اعلام طول دوره دستیاری جهت محاسبه تعهدات دوره دکترا