اعلام فراغت ازتحصيل دانش آموختگان از طريق پرتال دانش آموختگان گروه پزشكي وزارت متبوع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

  پرونده دانش آموختگان پس از طی مراحل اداری در اداره خدمات آموزشي به اداره دانش آموختگان تحويل داده مي شود. پرونده در اين اداره بررسي و در صورت تكميل بودن مدارك به شرح زير فراغت از تحصيل از طريق پرتال به وزارت متبوع اعلام مي گردد

جهت اعلام فراغت ارائه کد ملي الزامي است و پيگيري فرم صرفا از طريق شماره مذكور انجام مي شود:

  1. تاييديه ديپلم و تاييديه پيش دانشگاهي
  2. تسويه حساب از امور دانشجويي دانشگاه

دانش آموختگان انتقالي خارج از كشور لازم است از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع نامه اي دال بر استفاده يا عدم استفاده از ارز و بورس ارائه نمايند.

دانش آموختگان برای پيگيري فرم فراغت مي توانند از طریق سامانه Tarh.Behdasht.gov.ir  اقدام کنند.