در خواست عدم نياز جهت صدور تاييديه تحصيلي و صدور مجوز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شرط اول صدور تاييديه تحصيلي هماهنگي تعهدات خاص و تعهدات منطقه اي بامحل به كارگيري دانش آموخته است در صورت عدم هماهنگي با سازمان هاي ذیربط مکاتبه و پس از اخذ عدم نياز تاييديه صادر مي گردد. براي مثال جهت تعهدات منطقه اي با دانشگاه علوم پزشكي استان محل اخذ ديپلم مكاتبه مي گردد.

چنانچه دانش آموخته تعهدات خاص و منطقه اي را انجام نداده باشد و تقاضاي اخذ دانشنامه نمايند درخواست عدم نياز انجام مي شود و در صورت اعلام عدم نياز فرد مي تواند تعهدات را خريداري نمايد.

  در صورت اعلام نياز جهت خريد تعهدات مكاتبه مي گردد. ( براي مثال در مقاطع كارشناسي ارشد با دفتر امور حقوقي وزارت متبوع)

در حال حاضر خريد تعهدات مقاطع تخصصي ، فوق تخصصي ، پي اچ دي و تعهدات دانش آموختگان رشته دندانپزشكي  داراي سهميه استاني مقدور نمي باشد.