ارسال تاييديه تحصيلي به ادارات مختلف

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانش آموختگان علوم پزشكي به منظور اشتغال به كار نياز به ارائه مدرك قابل قبول مبني بر فراغت از تحصيل دارند كه اين امر طي فرم هايي به نام تاييديه تحصيلي كه بيان كننده وضعيت تحصيلي و تعهدات دانش آموختگان است به صورت محرمانه به مراكز و موسسات ذيربط ارسال می شود تا از مزایای قانونی مدرك تحصيلي خود بهره مند گردد.

 مدارك لازم برای صدور تاييديه تحصيلي

  1. دريافت فرم درخواست تاييديه تحصيلي از مراجع ذیربط
  2. گواهي معافيت يا پايان خدمت طرح نيروي انساني برای رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني
  3. در مورد رشته هايي كه معافيت از طرح دارند برای صدور تاييديه تحصيلي آقایان بايد کارت پايان خدمت ارائه گردد.
  4. تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان
  5. ابلاغ شروع یا انتقال تعهدات تخصصی برای دانش آموختگان مقاطع تحصیلی تخصصی و ph.D

   شرط اصلي صدور تاييديه تحصيلي برای دانش آموختگان مقاطع مذکور هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقه اي با محل به كارگيري دانش آموخته مي باشد.

توضیح: در مورد دانش آموختگان عضو نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي در صورتي كه تاريخ عضويت رسمي آنان در نيروي مربوط قبل از تاريخ فراغت از تحصيل باشد کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل و نيازي به ارائه تصوير وضعيت طرح نيروي  انساني نمي باشد. در غير اين صورت مانند سايرين مشمول گذراندن كليه تعهدات اعم از خدمت طرح نيروي انساني، انجام و یا تعهدات خريد خواهند بود.