ارسال تاييديه وريزنمرات دانش آموختگاني كه درمقطع بالاتر پذيرفته شده اند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر رشته هاي مرتبط (علوم پزشكي و پيراپزشكي ) پذيرفته شده اند پس از دريافت درخواست دانشگاه فعلی، گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات با قيد كليه تعهدات به صورت محرمانه به دانشگاه فعلي محل تحصيل دانش آموختگان ارسال مي شود.

در مورد پذيرفته شدگان مقاطع بالاتر در رشته هاي غير مرتبط در صورت ارائه گواهي مبني بر انجام يا معافيت از طرح نيروي انساني (برای رشته هاي مشمول خدمت طرح) صدور گواهي فراغت از تحصيل پس از وصول استعلام دانشگاه محل تحصیل فعلی با ذکر كليه تعهدات بلامانع مي باشد.

توجه: پذيرفته شدگان در مقاطع بالاتر ملزم به ارائه تسويه حساب از صندوق رفاه مي باشند.