اعلام طول دوره دستیاری برای محاسبه تعهدات دوره دکترا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

پس از وصول درخواست دانش آموخته و يا نامه از دانشگاه ها پرونده وي از بايگاني درخواست مي شود و پس از کارشناسي موضوع، گواهی طول دوره دستیاری به دانشگاه محل تحصیل قبلی ارسال می شود.