اداره دانش آموختگان

 
 
 
 

وظایف

مقدمه 

 
  اداره دانش آموختگان دانشگاه يكي از اداره‌هاي زير مجموعه اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم‌پزشكي مشهد مي باشد .
 
  يكي از وظايف مهم اين اداره، فارغ التحصيل نمودن دانش آموختگان در كليه مقاطع (دكتراي فوق تخصصي باليني ، فلوشيپ، دكتراي تخصصي باليني
 
   پزشكي و دندانپزشكي ، دكتراي تخصصي علوم پايه پزشكي، دكتراي تخصصي(Ph.D.)، دكتراي حرفه اي، كارشناسي ارشد ، كارشناسي و كارداني )
 
   مي باشد كه اين امر از اهم كارهاي آموزشي است .
 
  به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره تحصيلي را - كه براي تحصيل در آن پذيرفته شده - برابر مصوبات شوراي
 
   عالي برنامه ريزي و  براساس مقررات و آئين نامه هاي مربوط با موفقيت گذرانده باشد، دانش‌آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقي مي شود. 
 

شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداره دانش آموختگان

 1. معرفی نامه برای سازمان وظیفه عمومی ناجا (دانش آموختگان آقا مشمول خدمت وظیفه عمومی)
 2. صدور گواهینامه موقت تحصیلی برای دانش آموختگان این دانشگاه ( پس از ثبت درخواست آنها در سامانه دانش آموختگان) (https://ums.mums.ac.ir )
 3. پاسخ به مکاتبات ادارات، سازمانها و نهادهای مختلف درباره دانش آموختگان این دانشگاه پس از دریافت درخواست آنها
 4. ارسال سوابق آموزشی دانش آموختگان این دانشگاه که در مقطع بالاتر پذیرفته شده اند پس از دریافت درخواست دانشگاه مقطع جدید
 5. ارسال فرم تکمیل شده شماره 12 به وزارت متبوع پس از ثبت درخواست متقاضیان در سامانه دانش آموختگان این دانشگاه (https://ums.mums.ac.ir )
 6. اعلام مدت دوره دستیاری به منظور محاسبه در سوابق خدمتی دانش آموختگان مقطع تخصصی این دانشگاه
 7. اعلام مدت دوره دستیاری به منظور محاسبه در تعهدات آموزش رایگان مقطع دکترای عمومی رشته پزشکی
 8. صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان این دانشگاه برای سازمان نظام پزشکی پس از دریافت درخواست آن سازمان
 9. اعلام مراتب دانش آموختگی دانشجویان این دانشگاه، از طریق پورتال دانش آموختگان وزارت متبوع
 10. صدور مجوز تحویل دانشنامه و ریزنمرات دانش آموختگان این دانشگاه پس از ثبت درخواست آنها در سامانه دانش آموختگان (https://ums.mums.ac.ir )
 11. صدور وط به آن دسته از دانش آموختگانی که قصد سپردن وثیقه دارند.
 12. تحویل مدارک دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی دانش آموختگان این دانشگاه
 13. تکمیل و ارسال فرم گزینش علمی داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاهها پس از دریافت تقاضای دانشگاه پذیرنده
 14. صدور دانشنامه، ریزنمرات و گواهینامه موقت المثنی پس از ثبت درخواست در سامانه دانش آموختگان (https://ums.mums.ac.ir )
 15. مکاتبه با امور بین الملل این دانشگاه پس از دریافت پاسخ فرم 12
 16. استعلام سهمیه قبولی و ثبت نامی پذیرفته شده که با سهمیه 2 و یا 3 در این دانشگاه پذیرفته شده اند، از سازمان سنجش آموزش کشور
 17. صدور گواهی تحصیلی برای مرکز سنجش آموزش پزشکی درخصوص متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع فوق تخصصی و دوره فلوشیپ طبق ضوابط و مقررات