فراخوان پذیرش دانشجوی دوره MD-Ph.D. برای سال تحصیلی 1399-1400

در اجرای آئین نامه آموزشی دوره MD-Ph.D. مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (مورخ 09/03/89)، دانشکده پزشکی مشهد برای هفتمین دوره از بین واجدین شرایط اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

1- شرایط ورود به دوره:

واجدین شرایط از بین دانشجویان پزشکی کلان منطقه 9 نظام سلامت (دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد اسلامی شهرهای مشهد، بیرجند، سبزوار گناباد، تربت حیدریه و دانشکده های علوم پزشکی منطقه) که مقطع کارآموزی را گذرانده اند و دارای شرایط ذیل باشند انتخاب خواهند شد.

الف) کسب معدل بالاتر از 16 در مقطع علوم پایه و یا کسب حداقل 80% از نمره میانگین نمرات 5% اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه

ب)  کسب معدل بالاتر از 16 در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی و یا کسب حداقل 80% از نمره میانگین نمرات 5%  اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی

ج) کسب معدل کل بالاتر از 15 در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی

د) نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی

هـ) ارائه درخواست دانشجو واجد شرایط برای ورود به دوره

توجه : دانشجویان می بایست مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، تا شروع دوره Ph.D. کارورزی فقط چهاربخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

2- رشته ها و ظرفیت های مورد پذیرش :

علوم تغذیه                       2 نفر                                                     باکتری شناسی پزشکی         1 نفر

پزشکی مولکولی                1 نفر                                                     بیوشیمی بالینی                 1 نفر

علوم اعصاب                    1 نفر                                                     فارماکولوژی                     1 نفر

 

3- مهلت و مکان ثبت نام :

مهلت ثبت نام: از تاریخ شنبه 29/06/99 لغایت چهارشنبه مورخ 09/07/99

مکان ثبت نام : میدان آزادی – پردیس دانشگاه – دانشکده پزشکی – اداره آموزش (واحد پزشکی عمومی)

4- شرایط پذیرش متقاضیان :

داوطلبین واجد شرایط به مرحله مصاحبه علمی- تخصصی معرفی می گردند. ملاک پذیرش نهایی براساس 80% معدل کل و 20% نمره مصاحبه بوده و اولویت با رتبه های برتر خواهد بود.

5- پذیرفته شدگان دوره برابر دانشجویان دوره Ph.D. دانشگاه از حمایت و مساعدت های آموزشی و اداری برخوردار خواهند بود.

6- به دانش آموختگان این دوره، دو دانشنامه MD و Ph.D. اعطا می شود و دانش آموختگان می توانند از مزایای دانش آموختگان دوره های دکترای تخصصی (Ph.D.) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.