آيين نامه هاي آموزشي

   
قوانین و آیین نامه های آموزشی
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی  (مصوب بیست و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1389/3/9)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی  (مصوب چهل و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1391/4/19 )
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی
آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته
آیین نامه آموزشی دوره دستیاری رشته های تخصصی دندانپزشکی
آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه شوراي عالي
آيين نامه آموزشي دوره دکتری تخصصی (phD)
آیین نامه استاد مشاور مصوب جلسه 39 شورای عالی برنامه ریزی
آیین نامه برگزاری دوره MD-PhD مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی

آیین نامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر

آیین نامه تسهیلات آموزشی ، پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان
 آئین نامه اجرایی در مورد میهمان شدن و انتقال دستیاران رشته هاي تخصصی

 اصلاحیه ماده 14 آیین نامه دکتری عمومی دندانپزشکی

آیین نامه برگزاری دوره MD-PhD
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D.by Research)
 آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی   (مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1396/5/1)
آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی (مصوب شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1396/11/1)                                         
 آيين نامه ها و دستورالعمل ها وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی(معاونت آموزشی)