ثبت نام از پذيرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکترای تخصصی(Ph.D)-دکترای پژوهشی سال تحصیلی 1400

بسمه تعالي

اطلاعيه مدیریت  امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

قابل توجه پذيرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دکترای تخصصی(Ph.D)-دکترای پژوهشی  سال تحصیلی 1401-1400

با استعانت از درگاه ایزدمنان و باعرض سلام  به پیشگاه حضرت بقیه ا...(عج) وتبريک به مناسبت موفقيت و ورود شما به سنگر مقدس دانشگاه ، به اطلاع  مي رساند؛در این دوره ثبت نام فقط به صورت غیر حضوری به  شرح زیر می باشد

         مرحله اول : کليه پذيرفته شدگان نهایی آزمون وروذی دکترای تخصصی(Ph.D) موظفند ثبت نام را به صورت اينترنتي با مراجعه به آدرس

https://sipad.mums.ac.ir/Hermes.html?param=stdnew

طبق راهنماي ثبت نام از طريق تکميل دقيق فرم هاي ثبت نامي و بارگذاری مدارک مورد نياز از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 1400/7/25 لغایت 1400/7/30 انجام دهند.

 

        مرحله دوم:  پذيرفته شدگان  آزمون مذکور مي بايد جهت سپردن تعهد محضری درابتدا به سایت دفتر امور حقوقی دانشگاه به آدرس lawoffice.mums.ac.ir مراجعه کرده وپس ازانتخاب نوع تعهد باتوجه به سهمیه پذیرش بادرنظرگرفتن موارد زیر این بند ، جهت سپردن تعهدمحضری ازفرم سند متناسب بانوع سهمیه پذیریش ،پرینت تهیه کرده وبه صورت حضوری به همراه ضامنین  واجدالشرایط موردقبول دفتر امورحقوقی دانشگاه ، به یکی از دفاتر اسناد رسمی درسراسر کشور مراجعه کرده وپس ازاطمینان ازصحت ومطابقت متن تعهدبافرم تعهدمندرج درسایت ،اصل تعهد محضری وتصویرآن را به دفتر امورحقوقی دانشگاه واقع دربلوار شهیدفکوری –روبروی فکوری 94-شهرک دانش وسلامت –دفتر امورحقوقی ارائه نموده وپس از دریافت شناسه /شماره نامه ازکارشناس مربوطه ودرج آن بروری تصویر سند ، اسکن تصویر سندرادرسامانه ثبت نامی بارگذاری  نمایند.

درصورت داشتن هرگونه سوال درخصوص تعهدات ، می توانند باشماره تماس مندرج درسایت دفتر امورحقوقی دانشگاه 80-38794973  آقای قاسمیان تماس حاصل نمایند.

توجه :سپردن اسناد تعهد خدمات قانونی منطبق با نمونه  اسناد موجود در دانشگاه علوم پرشکی مشهد منطبق با سهمیه پذیرش در موعد ثبت نام دانشجویان الزامی است. ازاین رو ثبت نام از پذیرفته شدگان بدون ارائه تاییدیه دفتر امورحقوقی دانشگاه واسکن تصویر خوانای سند تعهد (بادرج شناسه نامه یا شماره نامه دفتر امور حقوقی )در سامانه ثبت نامی امکان پذیر نیست.

اطلاعات تکمیلی :

1-تمامی پذیرفته شدگان آزمون یادشده  که سند تعهد محضری به محل اشتغال خود راندارند یا بورسیه وزارت متبوع وسازمانهای دیگر نیستند به غیر از دانشگاههای شهریه پرداز وآزاداسلامی ملزم به سپردن تعهد محضری به میزان یک برابر مدت تحصیل می باشند.-

2-  مستخدمان رسمی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وموسسات تابعه ودانشگاه ها ودانشکده علوم پزشکی سراسرکشور ،تعهدات خاص استخدامی به واحدهای مربوطه خواهند سپرد.این افراد می باید حکم ماموریت آموزشی به همراه تصویر سند تعهد محضری رابرای تاییدبه دفتر امورحقوقی دانشگاه تحویل دهند وپس از تایید ودرج شناسه نامه درسامانه ثبت نامی ، بارگذاری کنند .

3-  مستخدمان رسمی وزارت خانه ها ،موسسات وشرکت های دولتی و وابسته به دولت چنانچه هزینه های تحصیلی شان توسط دستگاه مربوطه متقبل وبه دانشگاه پذیرفته شده دانشجو پرداخت شود. ازسپردن تعهد عام معاف خواهند بود.

ضمنا برای اطلاع از میزان شهریه می توانید با شماره تلفن  38049431و 37049439و 38049030  تماس حاصل نمایید

 

4-یادآوری مهم :اعلام قبولی صرفا براساس گزینش علمی بوده وانجام سایر مراحل پذیریش توسط دانشگاه انجام می شود. پذیرفته شدگان گرامی درصورت داشتن سوالهای مرتبط بامسائل آموزشی بر اساس جدول ذیل با سرکار خانم شاه نظری و سرکارخانم صلاحی تماس حاصل نمایید. ضمنا شماره تماس رئیس اداره تحصیلات تکمیلی جناب آقای صفایی فهیم (31409248) می باشد.

 

خانم شاه نظری شماره تماس 31409228

خانم  صلاحی شماره تماس 31409249

دانشکده داروسازی

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

طب سنتی و مکمل

دانشکده پرستاری و مامایی

پژوهشکده بوعلی

دانشکده بهداشت

 

 

  مدارک موردنیاز برای ثبت نام درسامانه ثبت نام اینترنتی (سیپاد)

 

توجه مهم :  فایل های بارگذاری شده می باید بافرمت  JPG,JPEG و حجم کمتر از سیصد کیلو بایت باشد.                                   

1-بارگذاری فایل تصویر واضح، جدید و با حجاب 4*3

2-بازگذاری تصویر واضح تمام صفحات شناسنامه .

3-بارگذاری تصویر واضح پشت وروکارت ملی.

4- بارگذاری تصویر واضح پشت و روی کارت پايان خدمت يا معافيت دائم کفالت و يا مدارک مستند مبني برانجام خدمت وظيفه عمومي حداکثر تا تاريخ 1400/6/31 (براي آقايان).

5- بارگذاری تصویر واضح پايان طرح يا معافيت از طرح.

6-بارگذاری موافقت نامه بدون قيد و شرط در خصوص بلامانع بودن ثبت نام و ادامه تحصيل به همراه حکم مرخصی بدون حقوق یا ماموریت آموزشی ازبدو تحصیل تا پایان دوره آموزشی از بالاترين مقام مسئول اجرايي ذيربط در استان مربوطه براي مستخدمين رسمي و پيماني دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني يا وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی یاغیر دولتی (یاسازمان مربوطه ).

 7-بارگذاری گواهی سازمان نظام پزشکی مبنی بر لغو پروانه مطب برای دارندگان مدرک دکترای حرفه ای (پزشکی –داروسازی –دندانپزشکی –ودامپزشکی ) و یا نداشتن پروانه مطب برابر بند 1 مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 93/4/15 بدیهی است ثبت نام ازتمامی پذیرفته شدگان منوط به اخذ وبارگذاری گواهی مربوط در سامانه ثبت نامی می باشد.

8-بارگذاری تصویر آخرین حکم کارگزینی استخدامی بامهرامضامحل استخدام.

 

9-بارگذاری گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ 1400/10/30 برای دانشجویان سال آخر.

 

10-بارگذاری مدارک  نشان دهنده وضعیت سهمیه برای رزمندگان وایثارگران محترم از بالاترين مقام ارگان یاکارت شناسایی موردنظر ویا نامه ستاد شاهد.

11- بارگذاری کارنامه قبولی با ذکر نمره و رتبه.

 12-  پذیرفته شدگان گرامی چنان چه دانش آموخته مقاطع قبلی (دکترای حرفه ای) از دانشگاه دیگری به غیر از دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند می باید از نامه شماره 281780/1400مورخ 1400/06/14 این دانشگاه به همراه "فرم درخواست تاییدیه تحصیلی "دوره مربوطه پرینت تهیه و پس از تکمیل به دانشگاه علوم پزشکی مقطع عمومی خود ارائه نمایند و پس از ثبت در دبیرخانه آن دانشگاه (با امضاء و شماره و تاریخ و مهر دانشگاه در قسمت مشخص شده) اسکن کرده و در سامانه ثبت نام  در قسمت اسکن یا الصاق تصاویر مدارک بارگذاری کنید.(فرم مذکور به همراه نامه مورد اشاره این دانشگاه جهت دانلود در انتهای اطلاعیه قرار داده شده است.)

 

توجه: مهلت ارسال تاییدیه مقطع قبلی فقط تا تاریخ 1400/10/30 می باشد در صورت عدم پیگیری در مهلت مقرر و عدم بارگذاری مدرک مذکور مجوز ادامه تحصیل شما لغو و هرگونه عواقب ناشی از آن به عهده شما می باشد.

13-بارگذاری تصویر سند تعهد محضری که به تایید دفتر امورحقوقی رسیده است وشناسه نامه تاییدیه دفتر امورحقوقی برروی آن درج شده باشد

 14-لازم است از فرمهاي هیات مرکزی گزینش ، پرینت تهیه نموده و  پس از تکمیل فرم گزینش شماره 2و الصاق  یک قطعه عکس دوباره آپلود شده درسامانه-ضمنا فرم مذکور را برای دانلود درانتهای اطلاعیه قرارداده شده است –چنانچه کامل ودقیق فرآیند انجام  نشود برگشت داده شده .

15-بارگذاری گواهی مدرک زبان  باذکر نمره قبولی .

16-بارگذاری گواهی عدم بدهی به صندوق رفاه .دانش آموختگان دانشگاه آزاد نیازی ندارند

 

فایل راهنمای تکمیلی مشمولین نظام وظیفه

فیلم آموزشی راهنمای ثبت معافیت تحصیلی داخل کشور (اینترنتی)

توجه بسیار مهم 

   -شروع دوره های آموزشی  بر اساس برنامه گروه آموزشی ودانشکده مربوط می باشد .بامراجعه به سایت دانشکده  ها اطلاعات لازم  را می توانید دریافت کنید.                                                                                                                                                                             

مهم :براساس آیین نامه ها و به منظور جلوگیری ازتقلب وتخلف در آزمون ها ورودی ، درصورت اثبات عدم صحت مدارک تحصیل مطابق با مدارک مورد پذیرش هر رشته  ارسالی توسط داوطلب ویا هرگونه تقلب درکلیه مراحل آزمون ، درهرزمان ازدوره آموزشی  ، ازادامه تحصیل داوطلب ممانعت به عمل آمده وطبق مقررات عمل خواهد شد.

 براساس نامه شماره 111957/99 مورخ 99/3/21 معاون محترم دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به ارائه خوابگاه به پذیرفته شدگان سال جاری ندارد.

  تذکر مهم :خواهشمند است  به منظور پیشگیری  شیوع بیماری کووید 19 از هرگونه مراجعه حضوری جهت انجام مراحل مربوط به ثبت نام به این مدیریت جدا خودداری شود. شایان ذکر است تمامی پذیرفته شدگان پس از دریافت شماره دانشجویی و شناسه نامه ثبت نامی که  از طریق پیامک به فرد ارسال می شود جهت انجام بقیه مراحل ثبت نام با کارشناسان محترم دانشکده مربوط هماهنگی کنند.

 

فرمهای پیوست:

نامه شماره 281780/1400 مورخ 1400/06/14 جهت دانلود(درخواست تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی )

فرم درخواست تاییدیه تحصیلی وریزنمرات دوره جهت دانلود

فرم شماره 2 (هیات مرکزی گزینش دانشجو) جهت دانلود

فرم تعهد پایان تحصیلات