تقويم آموزشی دانشگاه

تقويم آموزشي سال تحصيلي1395-1396(مصوب جلسه 826مورخ 03/03/95شوراي آموزشي دانشگاه)

 


تقويم نيم سال دوم سال تحصيلي 96-95


انتخاب واحد اينترنتي

09/11/1395 لغايت  21/11/1395

شروع كلاسها

23/11/1395

حذف و اضافه

 23/11/1395 لغايت 05/12/1395

حذف تكدرس

31/03/1396

پايان كلاسها

31/03/1396

شروع امتحانات

06/04/1396

پايان امتحانات

 20/04/1396

شمارشگر بازدیدکنندگان

امروز: 297
ديروز:254
اين هفته: 2080
اين ماه: 8044
ماه گذشته: 9124
هر روز: 479991
امروز2017-05-26 12:48:59