قابل توجه متقاضیان میهمان و انتقالی در سال تحصیلی 97-98

معاونین محترم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور                                               

                                                                                     

سلام عليكم

احتراماً، به استحضار می رساند: در اجرای نامه شماره 9424‏/521‏/د مورخ 23‏/12‏/95  و نامه شماره د/521/692 مورخ 04/02/97رئیس محترم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع و به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به تقاضاهای میهمانی و انتقال دانشجویان علوم پزشکی سراسرکشور برای نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98‏-97 کلیه متقاضیان صرفاً باید از تاریخ 15‏/2‏/97  تا  97/03/15  با ورود به سایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (آدرس ذیل)درخواست خود را ثبت و مدارک و مستندات خود را به همراه موافقت نامه کتبی دانشگاه  مبداء اسکن نموده و پس از آن براساس جدول زمان بندی اعلام شده در نامه مذکور اقدام نمایند.

آدرس سامانه نقل و انتقالات وزارت متبوع:


سامانه ثبت درخواستهای میمانی:                     http://guest.behdasht.gov.ir      


سامانه ثبت درخواستهای انتقالی:                           http://transmission.behdasht.gov.ir

شایان ذکر است درخواستهایی که خارج از بازه زمانی مذکور و یا غیر از این روش و یا به صورت دستی یا حضوری ارائه شود، فاقد اعتبار بوده و به آن ترتیب اثرداده نخواهد شد و عیناً برگشت داده می شود. همچنین برای مزید استحضار اعلام می دارد این دانشگاه به دلیل ازدیاد دانشجو وکمبود فضای آموزشی و محدودیت شدید پذیرش شورای نقل و انتقالات خود را سالی یک مرتبه در تابستان برگزار می نماید. بدیهی است متقاضیان محترم میهمانی و یا انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 98‏-97 می باید درخواستهای خود را به همراه موافقت دانشگاه مبداء صرفاً درسامانه و بازه زمانی مذکور ثبت و اسکن نمایند ونتایج و مصوبات شورای نقل و انتقالات در شهریور ماه سال جاری از طریق سامانه مربوط به اطلاع کلیه متقاضیان محترم خواهد رسید. شایان ذکر است دانشجویانی که واجد شرایط پذیرش نباشند صرفاً درصورت وجود ظرفیت در رشته مربوط، با درخواست آنان براساس نامه شماره 7012‏/521‏/د وزارت متبوع با پرداخت شهریه مصوب موافقت می شود. بنابر این خواهشمند است ضمن اعلام مراتب فوق به افراد ذینفع تاکید گردد از مراجعه حضوری برای اخذ نتیجه و یا هرگونه سئوال به دانشکده ها و مدیریت امور آموزشی دانشگاه جدا خودداری نمایند.