محدوديت تامين خوابگاه داوطلبين شرکت کننده در آزمون هاي کنکور سراسري سال تحصيلي 1399-1400

 

 

قابل توجه داوطلبين شرکت کننده در آزمون هاي کنکور سراسري، کارشناسي ناپيوسته ، کارشناسي ارشد ناپيوسته ، دکتراي Phd، دستياران تمام گروهها در سال تحصيلي 1399-1400

با توجه به شرايط بيماري کوويد 19 و محدوديت هاي ايجاد شده در سطح خوابگاهها و با هدف کاهش تراکم اتاق ها جهت دانشجويان ساکن در خوابگاهها و ايجاد فاصله اجتماعي ، امکان جذب و پذيرش در خوابگاه براي پذيرفته شدگان سال تحصيلي 1399-1400 با محدوديت خواهد بود لذا خواهشمند است شرايط ذيل را مد نظر قرار دهید.

 

1. دانشجويان کنکور سراسري   محدوديت تامين خوابگاه و پذيرش بر اساس امتياز بندي
2. دانشجويان کارشناسي ناپيوسته   محدوديت تامين خوابگاه و پذيرش بر اساس امتياز بندي
3. دانشجويان کارشناسي ارشد   تعهدي در خصوص خوابگاه ندارد
4. دانشجويان تحصيلات تکميلي دکتراي phd و دستياران   تعهدي در خصوص تامين خوابگاه ندارد


                               

معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه