دریافت کارت آزمون فلوشیپ مورخ 1399/05/09

داوطلبان متقاضی آزمون فلوشیپ مورخ 1399/05/09 که مجاز به شرکت در آزمون می باشند، می باید برای دریافت کارت آزمون خود به سایت http://sanjesh.mums.ac.ir مراجعه نمایند و با ورود کد ملی و شماره شناسنامه کارت خود رو دریافت نمایند.

شایان ذکر است داوطلبانی که غیر مجاز می باشند ، نمی توانند کارت ورود به جلسه دریافت نمایند ولی داوطلبانی که غیر مجاز هیات علمی و غیر مجاز مناطق محروم  می باشند ، مجاز به شرکت در آزمون به صورت داوطلب آزاد هستند .

محل آزمون کتبی واقع در میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پزشکی مشهد-سالن آزمون الکترونیک در روز پنجشنبه مورخ 1399/05/09می باشد.

محل آزمون شفاهی واقع در میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده داروسازی قدیم (ساختمان مرکزی شماره 3)- مرکز سنجش آموزش پزشکی - مرکز آزمون الکترونیک ، در روز های شنبه ، یکشنبه و دوشنبه به تاریخ های 11، 12 و 13 مردادماه 1399 می باشد.

 لازم به ذکر است نامه آنی وزارت بهداشت به شماره د/505/985 مورخ 1399/05/06 به شرح ذیل  می باشد.

 

معاون محترم آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتش، ارومیه، اصفهان، ایران، اهواز، بقیه الله (عج)، تبریز، تهران، زاهدان، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، کرمان، مازندران، مشهد، شهید صدوقی یزد

روسای محترم پژوهشکده ابن سینا و رویان

 

سلام عليكم

پيرو انجام مراحل اجرايي آزمون پذيرش دستيار دوره هاي تكميلي تخصصي (فلوشيپ) مرداد ماه سال 1399 با توجه به دستورالعمل آزمون مذکور از شرایط لازم جهت شرکت در آزمون داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش‌نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه‌ها يا مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آ‌موزش پزشكي می باشد، لذا در صورت عدم مغایرت شرایط داوطلبین با بند مذکور داوطلب مجاز به شرکت در آزمون نمی باشد.

بدیهی است بعد از بررسی قبولی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی داوطلبین توسط این دبیرخانه در صورت عدم احراز شرایط، داوطلب از ادامه روند پذيرش در اين آزمون حذف خواهد گردید.

مقتضی است دستور فرمایید بند مذکور در هنگام توزیع کارت به نحو مناسب به اطلاع کلیه داوطلبین رسانیده شود.