دریافت کارت ورود به جلسه آزمون الکترونیک علوم پایه و پیش کارورزی(میان دوره ) روز 5شنبه 98/9/7

 

 

قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون  الکترونیک علوم پایه و پیش کارورزی  (میان دوره ) روز 5شنبه 98/9/7

 
 

دانشجوی محترم : برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون خواهشمند است به آدرس الکترونیکی http://educ.mums.ac.ir مراجعه نمایید.(لازم به ذکر برای ورودبه سامانه  شماره دانشجویی و کد ملی خود را وارد نمایید.)

 

توجه:

1-  برای حضور در جلسه امتحان  همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت ملی یا شناسنامه عکس دار الزامی می باشد.

2-  از ورود افراد بدون کارت ورود به جلسه  و کارت ملی به سالن برگزاری آزمون جدا جلوگیری می شود.

3- حضور در جلسه آزمون رأ س ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/9/7

 

زمانبندی  رسیدگی  به اعتراﺿات و اعلام کلید نهایی

اعلام كلید اولیه و دفترچه ی سوالات از طريق پرتال مركز سنجش آموزش پزشكی به نشانی  http://sanjeshp.ir  روز پنج شنبه مورخ98/9/7

 زمان دريافت اعتراض به سوالات از طريق پورتال مركز سنجش آموزش پزشكی به نشانی http://sanjeshp.ir روز پنج شنبه مورخ 98/9/7 لغایت ساعت 16روز شنبه مورخ 98/9/9

    زمان اعلام كلید ﻧهايی سوالات در سايت مركز سنجش آموزش پزشكی  روز چهار شنبه  98/9/13