اطلاعیه مهم ( آزمون زبان های خارجی و توانمندسازی الکترونیک فراخوان هجدهمین مرحله جذب هیات علمی )

به اطلاع  متقاضیان محترم فراخوان هجدهمین مرحله جذب هیات علمی پیمانی می رساند ،نوبت اول آزمون زبان های خارجی و توانمندسازی الکترونیک روز سه شنبه 1400/7/20 برگزار می شود .متقاضیان می توانند در این آزمون شرکت نمایند که ایمیل و پیامک دعوت به آزمون برای آنها ارسال شده است.

 سایر افرادی که ایمیل و پیامک را دریافت نکردن در آزمون بعدی که در آبان ماه  برگزار می شود شرکت می کنند. که زمان  و مکان آزمون از طریق پیامک و ایمیل 10 روز قبل از آزمون برای آنها ارسال خواهد شد.