منابع آزمون های زبان خارجی و کامپیوتر هجدهمین مرحله فراخوان جذب هیات علمی

 

جهت دسترسی به منابع آزمون های زبان خارجی  و کامپیوتر فراخوان هجدهمین دوره کلیک کنید

 

جهت دسترسی به سرفصل های آزمون توانایی استفاده از توانمندیهای نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی

کلیک کنید