مراحل تشکیل پرونده هجدهمین مرحله فراخوان جذب هیأت علمی پیمانی

راهنمای مراحل تشکیل پرونده داوطلبین هجدهمین فراخوان جذب هیأت علمی پیمانی:

 

  • داوطلبین محترم هجدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی مشهد/ تربت حیدریه/ نیشابور/ تربت جام و مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستانهای قوچان و کاشمر به اطلاع می رساند، علاوه بر ثبت نام اینترنتی در سامانه وزارت جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت لازم است تا کلیه مستندات بارگذاری شده در سامانه جهت بررسی در کارگروه های صلاحیت علمی بصورت فیزیکی به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه ع.پ مشهد و یا دانشگاه/دانشکده های ع.پ تربت حیدریه/ نیشابور/ تربت جام تحویل نمایید خواهشمند است با دریافت فایل راهنمای تشکل پرونده نسبت به ارسال مستندات مطابق راهنمای یاد شده اقدام نمایید.

  دانلود فایل راهنمای ثبت نام