قابل توجه داوطلبین محترم شرکت در هجدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی

 

 

نشانی محل دریافت مدارک و مستندات (فیزیکی) داوطلبین هجدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی ...

با سلام و آرزوی موفقیت به آگاهی واجدین شرایط شرکت در فراخوان میرساند؛ جهت تحویل مدارک لازم است با مراجعه به سایت دبیرخانه هیئت جذب دانشگاه به آدرس https://v-education.mums.ac.ir/index.php/staff-news/1525-document نسبت به دریافت و مطالعه راهنمای مراحل تشکیل پرونده اقدام نمایید. همچنین بعد از تهیه مدارک مطابق با قالب ذکرشده، پرونده را بصورت حضوری یا از طریق پست به آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قرشی)، دبیرخانه هیئت جذب کد پستی: 9138813944 ارسال/ تحویل نمایید. ضمنا متقاضیان محترمی که برای دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام ثبت نام نموده اند بایستی مدارک خود را به دانشگاه های مورد نظر تحویل نمایند. 

 

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی مشهد