قابل توجه داوطلبین محترم شرکت در شانزدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی

 

 

 

داوطلب محترم شرکت در شانزدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی مشهد، تربت حیدریه ، نیشابور و تربت جام:

 

با سلام و آرزوی موفقیت به آگاهی واجدین شرایط شرکت در فراخوان میرساند؛ جهت تحویل مدارک لازم است با مراجعه به سایت دبیرخانه هیئت جذب دانشگاه به آدرس https://v-education.mums.ac.ir/index.php/staff-news/1525-document نسبت به دریافت و مطالعه راهنمای مراحل تشکیل پرونده اقدام نمایید. همچنین بعد از تهیه مدارک مطابق با قالب ذکرشده، پرونده را بصورت حضوری یا از طریق پست به آدرس: مشهد، خیابان دانشگاه، مقابل دانشگاه 18، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (قرشی)، دبیرخانه هیئت جذب کد پستی: 9138813944 ارسال/ تحویل نمایید. ضمنا متقاضیان محترمی که برای دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی تربت حیدریه، نیشابور و تربت جام ثبت نام نموده اند بایستی مدارک خود را به دانشگاه های مورد نظر تحویل نمایند. 

 

 

زمان تحویل مدارک از تاریخ 98/11/1 لغایت98/11/20در ساعات اداری (14:00-7:30) به جز روزهای تعطیل و پنج شنبه می باشد.

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی مشهد