درباره معاونت

معرفی معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از دانشگاه های بزرگ ایران است و شاید بتوان گفت همواره جزو 5 دانشگاه برتر بوده و توانسه است خدمات شایانی، در جهت تربیت نیروهای متخصص و تعبیه امکانات، فضاها و تجهیزات لازم برای ارتقای سلامت مردم ارائه دهد.

در این راستا، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی با هدف ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش در دانشکده های وابسته به دانشگاه ایجاد شده است؛ این معاونت با توجه به حفظ کرامت انسانی و شایسته سالاری، تفکر کار گروهی و رضایت مخاطب را سر لوحه کار خود قرار داده و با سازمان دهی مدیریت های «مطالعات و توسعه اموزش پزشکی»، «امور هیات علمی»، «تحصیلات تکمیلی»، «آموزش مداوم» و «امور آموزشی» و «دبیرخانه اجرایی هیات جذب» فعالیت می نماید.


 اهداف معاونت آموزشی
 

»   ارتقای کمی و کیفی فرآیند آموزش از طریق:

الف) توسعه فلسفه های نوین در حیطه های آموزش پزشکی

ب) توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه آموزش علوم پزشکی منطبق بر استانداردهای موجود

ج) سازماندهی، هدایت، نظارت و انجام پژوهش های مرتبط با آموزش پزشکی

ه) سازماندهی، هدایت، نظارت و اجرای ارزشیابی آموزشی(درونداد-فرآیند-برونداد)

»    مدیریت عالی و یکپارچه کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی در جهت استفاده کامل از پتاسیل ها و توسعه توانمندی های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت وصول به اهداف زیر:

الف) ساماندهی و تسریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی اعضای هیات علمی و انجام فرآخوان(نیاز سنجی؛ جذب؛ به کارگیری)

ب) برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزش های مورد نیاز اعضای هیات علمی

ج) پایش و ارزشیابی مستمر عملکرد اعضای هیات علمی و انجام امور کارشناسی مرتبط با ترفیع و ارتقای و تغییر وضعیت اعضای هیات علمی

د) شناسایی نیازهای و زمینه های بالقوه رفاهی و فرهنگی و تمهید راهکار اجرایی، جهت پاسخگویی به نیازهای اعضای هیات علمی

ه) پی گیری امور فوق برنامه پیشکسوتان آموزشی و اعضای هیات علمی بازنشسته

و) تلاش در جهت ارتقاء اخلاق حرفه ای – پزشکی در بین اساتید و تلاش در جهت گسترش فرهنگ خودباوری ملی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه

ز) تلاش در جهت گسترش تقوا و ارزش های اسلامی و تحقق الگوی معلمی

»   سیاست گذاری در حیطه تحصیلات تکمیلی و بورس دانشگاه از طریق

الف) نظارت بر عملکرد دانشکده ها در حوزه تحصیلات تکمیلی

ب) برنامه ریزی برای توانمند سازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ج) توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی براساس ظرفیت های و پتاسیل های دانشکده ها

د) سامان دهی وضعیت بورسیه ها و دانشجویان متعهد به دانشگاه

»    برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش مداوم برای فارغ التحصیلان علوم پزشکی و پیراپزشکی با اجرای انواع برنامه های حضوری و غیر حضوری

»    ارائه کلیه خدمات آموزشی به دانشجویان از بدو ثبت نام بعد از فراغت از تحصیل از طریق سه اداره  خدمات آموزشی، تحصیلات تکمیلی، دانش آموختگان.