معاونت آموزشی

انتصاب سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

طی ابلاغی از سوی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر رضا اخوان عضو هیئت علمی دانشگاه به عنوان سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش معاونت آموزشی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی؛ دکتر خواجوی راد در مراسم تکریم و معارفه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش این مرکز را به عنوان مغز متفکر دانشگاه در حوزه آموزش برشمرد که مسئولیت ارتقای کیفی و کمی آموزش را در دانشگاه برعهده دارد.    

معاون آموزشی دانشگاه، ایفای نقش مهم این مرکز را مستلزم وجود ساز و کار مناسب برای تسری فعالیت های توسعه ای آموزش در تمامی ارکان دانشگاه دانست و افزود؛ تکمیل چارت و تشکیلات مرکز مطالعات و توسعه آموزش و ارتباط و فعالیت توانمندترین افراد با این مرکز اهمیت زیادی دارد.

وی داشتن روحیه و نگاه تحولی و صرف وقت جدی را برای رشد این حوزه اساسی ذکر کرد و بررسی وضعیت موجود، پایش و ارتقاء فعالیت ها در یک زمانبندی دقیق و مشخص با کمک همکاران و تیم های مشورتی را از اولویت های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانست.

معاون آموزشی دانشگاه ملموس تر شدن فعالیت های مطلوب مرکز مطالعات و توسعه ارتباطات در عمل و عرصه را خواستار شد و از تلاش های صادقانه دکتر علی عمادزاده برای دانشگاه و حوزه آموزش  قدردانی کرده و برای دکتر رضا اخوان سرپرست جدید مرکز مطالعات و توسعه آموزش توفیقات بیش از پیش را با توکل به خداوند متعال و بهره مندی از ظرفیت های دانشگاه خواستار شدند.