جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8.jpg - 6.45 kB 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور تامین نیازهای آموزشی خود براساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی مطابق با مفاد ماده 14 آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی، فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی مقطع دکترای   تخصصی و کارشناسی ارشد در رشته های مورد نیاز را منتشرکرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با وب دا اظهار کرد: این فراخوان برای پذیرش26 نفر در 25 رشته تحصیلی اعلام شده و متقاضیان می توانند مدارک خود را تا 31 شهریور ماه جاری به صورت CD یا DVD در دو نسخه ارائه نمایند.

دکتر ابوالفضل خواجوی راد خاطر نشان کرد: درخواست گذراندن تعهدات قانونی، پیوست شده به یک قطعه عکس، تصویر تمامی صفحات شناسنامه، تصویر دو طرف کارت ملی، عکس 4*3، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر آخرین حکم کارگزینی درصورت داشتن رابطه استخدامی، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت دوره نظام وظیفه، شناسنامه علمی به صورت مستندات آموزشی، پژوهشی و اجرایی ذکر شده در CV، گواهی مبنی بر داشتن رتبه آموزشی و علمی، گواهی مبنی بر عضویت در بنیاد نخبگان، تصویر سند تعهد محضری مقطع ارشد، PHD  و تخصص، نامه ارائه موافقت محل خدمت مستخدمین، بورسیه ها و متعهدین خدمت به سایر دانشگاه ها و یا معاونت درمان از جمله مدارک مورد نیاز است که متقاضیان می بایست به صورت CD یا DVD در دو نسخه با درج نام، نام خانوادگی، رشته و شماره همراه روی آن،از طریق پست سفارشی به دبیرخانه دانشکده های مربوطه ارسال کنند.

وی با بیان اینکه هیچگونه مدرکی پس از ارسال CD یا DVD به صورت حضوری دریافت نخواهد شد، گفت: متقاضیان از ارسال مدارک به صورت پست فیزیکی خودداری کنند.

بر پایه این گزارش متقاضیان می توانند با مراجعه به آدرس https://v-education.mums.ac.ir/ اطلاعات تکمیلی را دریافت نمایند.