تحول کمی و کیفی آموزش از رویکردهای مهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد محسوب می شود

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تحول کمی و کیفی آموزش و ارتقاء شاخص های این حوزه را از رویکردهای مهم وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی عنوان کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد علی کیانی در مراسم تکریم و معارفه معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه پایه و اساس دانشگاه های آموزش است و حرکت به سمت آموزش های نوین باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد اظهار کرد: همه گیری ویروس کرونا، علیرغم آسیب ها و مشکلات زیادی که داشت، حرکت به سمت آموزش های مجازی و بر اساس استانداردهای روز از نقاط قوتی بود که در این مدت به آن پرداخته شد.

وی تصریح کرد: دانشگاه های علوم پزشکی مشهد ظرفیت ها و پتانسیل های ارزشمندی را در حوزه نیروی انسانی و اعضای هیات علمی دارد و می توان با استفاده از این ظرفیت و استفاده از نظرات و هم اندیشی از گروه های مختلف در راستای دستیابی به اهداف آموزشی و اجرای برنامه های تاثیر گذار در این زمینه گام برداشت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر ارتباط مستمر با گروه های آموزشی و دانشکده ها اظهار کرد: با ارتباط با گروه های آموزشی به ویژه گروه های فعال در خط مقدم درمانی می توان ضمن شناسایی مشکلات و استفاده از نظریات و همفکری، زمینه ارتقاء خدمات را فراهم کرد.

دکتر کیانی با بیان اینکه ارتباط موثر و برگزاری نشست های مستمر و برنامه ریزی با اعضای هیات علمی در راستای  افزایش انگیزه برای اجرای کارهای بزرگ و ارتقاء سیستم را از دیگر موارد مورد تاکید برشمرد و گفت: تا کنون در حوزه مرجعیت علمی اقدامات موثری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است و در این زمینه کتابی نیز تدوین شده است و لازم است این موضوع پیگیری و استمرار یابد.

وی افزود: دانشگاه  علوم پزشکی مشهد قطب علمی شرق کشور در بسیاری از رشته های تحصیلی است و لازم است برای ارتقاء سایر رشته ها نیز برنامه ریزی های لازم صورت گیرد تا به موفقیت های بیشتری دست یابیم.  

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی اظهار کرد: باید تمام برنامه ها بر اساس هدف گذاری و طبق برنامه عملیاتی انجام شود تا بتوان نتایج مطلوبی را در این زمینه کسب نمود.

در پایان این نشست از تلاش های دکتر فریبرز ثمینی قدردانی و دکتر ابوالفضل خواجوی راد به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شد.  

197.jpg - 58.23 kB

198.jpg - 68.66 kB