برگزاری صد و سی و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیل

یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز دوشنبه مورخ 19/07/1400 در تالار جرجانی دانشکده پرستاری و مامایی و با حضور اعضای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. از اهم موارد مطرح شده در این جلسه میتوان به تصمیم گیری در خصوص مقاله شرط دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) داروسازی سنتی و دستیاران تخصصی داروسازی بالینی و طرح و بررسی مفاد آیین نامه دوره Pharm.D/Ph.D اشاره نمود.