امضاء تفاهم نامه سند حمایت از تمایز رسالت دانشگاه و چاپ کتاب سبز مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

140.jpg - 42.18 kBدر اجرای کلان پروژه مرجعیت علمی تفاهم نامه همکاری سه جانبه با عنوان "سندحمایت از تمایز رسالت دانشگاه"میان معاونت آموزشی وزارت بهداشت،مرکزملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به امضاء رسید و در این راستا کتاب سبز مرجعیت علمی دانشگاه چاپ و در سایت مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش به نشانی https://b2n.ir/b17816  درج شده و در دسترس می باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مصاحبه با وب دا در خصوص این پروژه گفت؛ کلان پروژه مرجعیت علمی با همت اعضای هیأت علمی،مسئولین و کارشناسان دانشکده ها در کارگروه های ویژه مرجعیت علمی در حوزه های تمایز رسالت و آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی با موفقیت به سرانجام رسید.

دکتر فریبرز ثمینی  ضمن تبریک این موفقیت بزرگ  از تلاش های فراوان و خردمندانه اساتید،صاحب نظران،مسئولین و کارشناسانی که در تدوین اسناد راهبردی این طرح عظیم  همکاری داشته اند قدردانی کرد و افزود: امید است با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و شناسایی افق های جدید، مرجعیت علمی محدود به حوزه های مندرج در کتاب سبز نشده و حوزه های تمایز رسالت دانشگاه از آرزوی دست نیافتنی به آرمانی تحقق پذیر تبدیل گردد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد:رویکرد اصلی نیل به مرجعیت علمی در نظام سلامت کشور مبتنی بر مرجعیت موسسه ای بوده که در این رویکرد دانشگاه های علوم پزشکی تشویق می شوند تا با نگاهی راهبردی به اولویت های توسعه علمی کشور بر روی مزیت های رقابتی خود تمرکز پیدا کنند که در این مسیر با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی و به منظور حمایت از تصمیم گیری دانشگاه ها جهت انتخاب حوزه های تمرکز و تمایز آکادمیک مجموعه کتاب های «مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی» منتشر می شود. کتب قرمز مرجعیت شامل اطلاعات و تحلیل های مرتبط به مرجعیت می باشد. در کتب زرد، تصمیمات یا انتخاب حوزه های تمایز رسالت آکادمیک دانشـگاه ها اضـافه شده است و در کتب سبز عـلاوه بر اطلاعات، تحلیل ها و تصمیمات مرتبط به مرجعیت، نقشه راه نیل به مرجعیت نیز به تفکیک دانشگاه ها لحاظ شده است.

  دکتر ثمینی گفت؛ پیرو امضاء این تفاهم نامه، جهت تضمین تداوم این حرکت مهم ملی، از سوی معاونت آموزشی وزارت متبوع دکتر علی عمادزاده مدیرمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه، بعنوان مجری طرح برنامه ریزی راهبردی نیل به مرجعیت علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معرفی گردیده اند تا برنامه ریزی های لازم  جهت استفاده متولیان حوزه های تمایز رسالت از اعتبار تخصیص یافته را تمهید و مدیریت نموده و گزارشات ادواری را به هیأت رئیسه دانشگاه اعلام نمایند.

همچنین به منظور ارج نهادن به تلاش های تمامی عزیزان برای نیل به این آرمان متعالی و تسهیل حصول به مرجعیت علمی در اقدامی پیشرو در سطح ملی، "میز آینده پژوهی دانشگاه"در حوزه آموزش تشکیل شده و طرح پژوهشی "رویکرد آینده پژوهانه به مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی" در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه بدین منظور اجرا می گردد.

خبرنگار: سید جواد نظری هاشمی