آموزش تمامی دانشجویان مقاطع بالینی حضوری شد

94.jpg - 12.82 kBمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: آموزش تمامی دانشجویان مقاطع بالینی با توجه به انجام واکسیناسیون از امروز به صورت حضوری برقرار خواهد بود.

دکتر فریبرز ثمینی در گفتگو با وب دا با اشاره به بهبودی نسبی وضعیت و خروج از حالت بحران خاطر نشان کرد: از امروز "سیزدهم شهریور" آموزش تمامی دانشجویان مقاطع بالینی با توجه به واکسینه شدن ایشان به صورت حضوری برقرار خواهد بود و لازمست فعالیت های تمامی فراگیران شامل کارآموزان‏- کارورزان و دستیاران براساس برنامه های مدون آموزشی گروههای مربوطه و با نظارت دانشکده های ذیربط آغاز  و استمرار یابد.

وی تصریح کرد: بدیهی است ادامه آموزش در مقاطع علوم پایه در حال حاضر به صورت مجازی و آموزش در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD به صورت حضوری می باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: آزمون های دروس نظری همچنان به صورت مجازی و آزمون های دروس بالینی و عملی به صورت حضوری و یا با نظر استاد گروه آموزشی مربوطه به صورت ترکیبی (مجازی‏- حضوری) انجام خواهد شد.