آزمون‌های کتبی و شفاهی بورد تخصصی و فوق تخصصی با حضور 440 داوطلب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: امسال 440 نفر در آزمون‌های کتبی و شفاهی بورد تخصصی و فوق تخصصی در مشهد شرکت کردند و پذیرفته شدگان در این آزمون می‌توانند از مزایای عضو هیأت علمی شدن در دانشگاه استفاده کنند.

دکتر حسن قوامی در جریان برگزاری آژمون بورد تخصصی و فوق تخصصی، در گفتگو با وب دا، اظهار کرد: امسال آزمون بورد تخصصی و فوق تخصصی به جز تهران در چند شهر دیگر از جمله مشهد برگزار می‌شود و زمان برگزاری این آزمون در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم از پنجشنبه یازدهم تا یکشنبه چهاردهم شهریور ماه سال 1400 و به‌مدت 4 روز خواهد بود.

وی اضافه کرد: طبق جدول زمان‌بندی شده این آزمون در نوبت‌های صبح و عصر در رشته‌های مختلف تخصصی داخلی، عفونی، چشم‌پزشکی، ارتوپدی و غیره برگزار می‌شود که زمان آزمون کتبی در روزهای اول و سوم و زمان آزمون شفاهی در روزهای دوم و چهارم است.

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه در آزمون‌های بورد تخصصی و فوق تخصصی امسال 440 نفر شرکت‌کننده داریم که در هر نوبت 110 نفر حضور دارند و در این 4 روز تمامی آزمون‌های کتبی و شفاهی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این آزمون سالی یک نوبت برگزار می‌شود و حاضران در این آزمون کسانی هستند که تخصص گرفتند و باید در آزمون دانشنامه شرکت کنند و پذیرفته شدگان در این آزمون می‌توانند از مزایای عضو هیأت علمی شدن در دانشگاه استفاده کنند.

وی با ذکر این نکته که همه دستیاران رشته‌های مختلف که در مقطع تخصص فارغ‌التحصیل شده‌اند می‌توانند در آزمون بورد تخصصی و فوق تخصصی شرکت کنند، تأکید کرد: به طور معمول تعداد خانم‌ها و آقایان شرکت‌کننده در آزمون بورد تخصصی و فوق تخصصی یکسان بوده و در برخی سال‌ها هم به جهت تعداد فارغ‌التحصیل بیشتر و کمتر متغیر هستند.

مسئول برگزاری آزمون‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در آزمون بورد تخصصی و فوق تخصصی داوطلبانی از دیگر شهرها هم داریم و همه آنها از مشهد نیستند و تعدادی از این افراد جهت حضور در این آزمون به مرکز استان مراجعه کرده‌اند.

192.jpg - 40.24 kB