فراخوان پذیرش دانشجوی دوره MD-PH.D در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

15.jpg - 9.56 kBنام نویسی در نخستین دوره پذیرش دانشجوی MD-PH.D در رشته های طب سنتی ایرانی و طب سوزنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز شد.

به گزارش وبدا؛ واجدین شرایط از میان دانشجویان پزشکی کلان منطقه ۹ نظام سلامت(دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مشهد، بیرجند، خراسان شمالی، سبزوار،گناباد، تربت حیدریه و دانشکده های علوم پزشکی منطقه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد) که مقطع کارآموزی را گذرانده و دارای شرایط اعلام شده اند، انتخاب می‌شوند.

این فراخوان برای دوره‌های طب سنتی ایرانی و طب سوزنی دانشکده دانشکده طب ایرانی و مکمل مشهد خواهد بود.

کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقطع علوم پایه و یا کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه، کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی و یا کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی، کسب معدل کل بالاتر از ۱۵ در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی، نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی از جمله شرایط پذیرش این دوره به شمار می‌رود.

دانشجویان باید مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه، تا شروع دوره Ph.D کارورزی فقط چهار بخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

به دانش آموختگان این دوره، دو دانشنامه MD و Ph.D اعطا می‌شود و دانش آموختگان می‌توانند از مزایای دانش آموختگان دوره‌های دکترای تخصصی (Ph.D) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.

افراد واجد شرایط می‌توانند تا بیستم شهریورماه جاری جهت کسب اطلاعات از شرایط ورود به دوره و ثبت نام به آدرس اینترنتی https://tim.mums.ac.ir/timreaserch/2020-08-22-07-56-04/mdphd

مراجعه نمایند. 

خبرنگار: سید جواد نظری هاشمی