نشست مشترک مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مدیریت روابط عمومی دانشگاه

 

به منظور هم اندیشی در خصوص هماهنگی و توسعه همکاری های بین بخشی، جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 1400.04.23 در سالن جلسات ساختمان شماره 3 دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور همکاران این دو مدیریت تشکیل شد.


 از اهم موارد مطرح شده در این جلسه می توان به  معرفی اهداف و برنامه های مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بررسی سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی، تبادل نظر در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی ظرفیت های موجود در خصوص جذب دانشجویان غیر ایرانی، ارزیابی سایت دانشکده ها و گروه های آموزشی   و   ... اشاره نمود.