امتحانات دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه علوم پزشکی به صورت حضوری برگزار می شود

12.jpg - 7.32 kB

 

معاون آموزش دانشگاه  علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: با توجه به تغییر وضعیت شهر مشهد به قرمز، در خصوص برنامه ریزی برای امتحانات ترم جاری مقرر شد امتحانات دانشجویان دکتری تخصصی مطابق مصوبات قبلی به صورت حضوری برگزار می شود.

دکتر فریبرز ثمینی در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در خصوص نحوه آزمون دانشجویان کارشناسی ارشد در اختیار گروه و دانشکده ذیربط است.

وی تصریح کرد: دانشکده ها پس از تصمیم گیری و در صورت نیاز برای خوابگاه با معاونت دانشجویی  فرهنگی دانشگاه هماهنگی به عمل آورند.