حوزه EDC دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملکرد درخشانی داشته است

110.jpg - 4.85 kBمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: عملکرد حوزه EDC دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سطح کشور بی ‌نظیر بوده، حوزه‌ای که فراتر از حد وظایف خود عمل کرده است و در ارتقاء جایگاه این دانشگاه و کلان منطقه ۹ کشور نقش‌آفرین بوده است.

دکتر علی عمادزاده در گفتگو با وب دا، اظهار کرد: اعتبار حکم مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴ ساله شده و هم‌اکنون در سطح کامل قرار دارد و تا ۴ سال آینده اعتبار دارد، ضمن اینکه اختیار تام به کمیته توانمندسازی این مرکز داده شده تا برنامه‌های خود را بدون مانع و وقفه برگزار کنند.

وی افزود: از اعضای کمیته توانمندسازی مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواسته شده تا ضمن طراحی و بازطراحی برنامه‌ها، مواردی را لحاظ کنند و در دستور کار خود قرار دهند که کاربرد بهتر و بیشتری دارد.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: نتیجه اعتبارسنجی‌ها برای رییس و معاون آموزشی دانشگاه ارسال شده و تا آخر تیر ماه فرصت داریم نواقص جزئی موجود را برطرف کنیم و به استانداردهای لازم برسیم.

دکتر عمادزاده ضمن اشاره به افزایش سهمیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جشنواره شهید مطهری، بیان کرد: در جشنواره شهید مطهری سهمیه این دانشگاه افزایش یافته و از 3 نفر دوره‌های قبل بیشتر شده و عددش به‌زودی اعلام می‌شود و این اتفاق به واسطه درخشش‌های این دانشگاه در دوره‌های گذشته بوده است.

وی با ذکر این نکته که حوزه EDC به عنوان فرمان‌بری تغییر و تحول محسوب می‌شود، تأکید کرد:  معتقدیم که این بخش فراتر از حد وظایف خود عمل کرده است، حوزه‌‌ای که جزو افتخارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز مطالعات این دانشگاه بوده و در کنار سایر مجموعه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارتقاء جایگاه این دانشگاه و کلان منطقه ۹ کشور نقش‌آفرین بوده است.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در حوزه EDC دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶ واحد برنامه‌ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، دانش‌پژوهی، توانمندسازی اعصای هیأت علمی و کمیته دانشجویی توسعه آموزش فعال است.

دکتر عمادزاده گفت: خروجی خوب اعتباربخشی‌ها برقراری یک رابطه بسیارخوب با EDC کلان منطقه ۹ در همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی بوده و در روزهای اخیر واحد بازی‌وارسازی برای اولین بار در سطح کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعال شده است.

وی افزود: بازی‌وارسازی به جهت استفاده از تفکر بازی‌گونه و عناصری از بازی که با عنصر لذت‌بخش بودن آموزش سازگار است مورد استفاده قرار می‌گیرد، شیوه و روشی که سبب جلب و هدایت توجه و انگیزه یادگیرنده به محتوای اصلی آموزش می‌گردد.