اعلام شرایط برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شرایط قرمز کرونایی

11.jpg - 5.51 kB

معاون آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی مشهد شرایط برنامه های آموزشی این دانشگاه را در شرایط قرمز کرونایی اعلام کرد.

دکتر فریبرز ثمینی در گفتگو با وب دا اظهار کرد: با توجه به وضعیت جدید شهر مشهد(قرمز) و اوج بیماری در شرایط فعلی، لازم است در دانشکده های این دانشگاه، بگونه ای برنامه ریزی شودکه آموزش و آزمون کلیه دروس نظری در مقاطع علوم پایه همچون گذشته به شیوه مجازی و دروس عملی و  آزمون های مرتبط با آن به صورت حضوری برگزار شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین با نظر استاد مربوطه با استفاده از شیوه های نوین آموزشی و ارزیابی می توان دروس عملی و  آزمون های مرتبط را به صورت مجازی برگزار نمایند.