ارائه دروس حضوری در دانشکده پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد

روابط عمومی و ارتباطات،  الفبای هم افزایی، هم اندیشی، ابتکار و امید استرئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: : در شرایط پاندمی کرونا به دلیل اهمیت حضوری بودن برخی از کلاسها و ارتباط زیاد آن برای حضور کنار بالین بیمار ، این دروس با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

دکتر سید محمود تارا به مناسبت هفته آموزش در گفتگو با وب دا با اشاره به اینکه فعالیت آموزشی در دوره همه گیری کرونا،  یک دوره جدید از بحث آموزشی برای موسسات آموزشی ایجاد کرده است، اظهار کرد: شرایط آموزشی دانشکده پزشکی تا اندازه ای متفاوت است  به گونه ای که برخی از دوره های مبتنی بر بیمار، دوره هایی تا حدی مرتبط با بیمار و دوره های تئوری تقسیم بندی می شود.

دکتر تارا با بیان اینکه برنامه دانشکده پزشکی بیشتر حول این محور برنامه ریزی شد که چطور می توان از تمام انواع آموزش برای دانشجویان استفاده کرد که سلامت فراگیران اموزشی نیز به بهترین شکل حفظ شود، عنوان کرد: در این چرخه یکی از کارهای دانشکده ایجاد یک برنامه فشرده برای راه اندازی واحد آموزشی و کمیته اموزشی ویژه مربوط به اموزش مجازی بود.

وی با اشاره به اینکه ساختار آزمون ها و دروس  با ساختار آموزشی دانشگاه هماهنگ شد و  ما را در چهارپایه علوم پایه ، عمومی، استژاری و انترنی همراهی کرد، ابراز کرد: در دوره های بالینی ترکیبی از دوره های حضوری و غیر حضوری فراهم شد و دوره های وابسته به بیمار در شرایطی مدیریت شد که دوری از ازدحام صورت گیرد.

رییس دانشکده پزشکی مشهد با بیان اینکه برنامه با چالش های مختلف فراهم بود اما در نهایت با کمترین تعطیلی، برنامه های آموزشی اجرایی شد، ابراز کرد: قبل از پاندمی کرونا آموزش مجازی منحصر به دانشگاه بود و در دانشکده پزشکی فعالیت اختصاصی در این حوزه وجود نداشت اما بعد از پاندمی کرونا با توجه به اینکه این دانشکده از گروه قوی برخوردار است در چرخه های استاندارد سازی دوره ها و فراهم کردن شیوه ها از افراد صاحب نظر گرفته تا اساتیداستفاده شد تا بتوانند محتوای آموزشی را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

دکتر تارا با اشاره به اینکه  با تجهیزات حداقلی به اساتید راهنمایی داده شد تا اساتید به نحوه تدوین محتوا، ضبط و تست مطالب اموزشی آشنا شوند و بتوانند محتواهای آموزشی خود را در فضای مجازی بارگذاری کنند، بیان کرد: برنامه اموزش تدریس مجازی برای اساتید به صورت ترکیبی از حضوری و نیمه حضوری برگزار شد؛ در این چرخه بروشور و گاید لاین هایی تنظیم شده و  برای مشکلات حوزه آموزش مجازی جلسات هم اندیشی برگزار شده و این موارد موجب شد که با توجه به تجربه های کسب شده کیفیت محتواهای آموزشی و برگزاری کارگاه ها و آزمون ها در حد مطلوبی قرار داشته باشد.

وی  با بیان اینکه بحران کرونا فرصتی فراهم کرد تا مردم برای همه نوع از شرایط آشنا باشند ، گفت: تکنیک های اموزش روز به روز در حال گسترش است و  ما به عنوان یکی از دانشکده های حائز رتبه باید با این فناوری اشنا باشیم و از آن به عنوان روش ترکیبی استفاده کنیم .

وی بیان کرد: دنیای اموزش تغییر می کند بنابراین باید با انواع روش ها آشنا بود تا بتوان در مسیر آموزش از بهترین امکانات برای ارتقا سطح اموزش بهره گرفت.