نشست مشترک کارشناسان دانشکده های تابعه با کارشناسان مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بررسی سامانه پایش برنامه عملیاتی

در راستای تدوین برنامه عملیاتی سال 1400 دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و  همچنین بررسی وضعیت پیشرفت برنامه عملیاتی سال جاری دانشکده ها، مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه  جلسه ای  با حضور کارشناسان برنامه عملیاتی مقاطع تحصیلات تکمیلی هر دانشکده در روز چهارشنبه مورخ 99.10.17 در محل سالن شورا دانشکده پزشکی برگزار کرد.


در این جلسه فعالیت های مرتبط با هر دانشکده به طور جامع مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس به ابهامات و سوالات مطرح شده کارشناسان مربوطه، پاسخ داده شد و همچنین در خصوص تدوین برنامه عملیاتی سال 1400 دانشکده ها نظرات و پیشنهادات کارشناسان مدعو اخذ گردید.