تاکید بر توسعه کیفی آموزش مجازی و انسجام آموزشی منطقه ای در شرایط شیوع کرونا

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر کلان منطقه 9  به توسعه کیفی آموزش مجازی و  انسجام آموزشی منطقه ای به خصوص در شرایط شیوع کرونا که به عدالت آموزشی و شفافیت و انسجام در پیشبرد ماموریت های واسپاری شده منجرگردیده اشاره و بر اهمیت طرح تحول مطابق با نیازهای آن ها تاکید کرد.

به گزارش وب دا، نشست وبیناری مشترک معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی  و رؤسا، معاونان آموزشی و دبیران کارگروه های کلان منطقه 9 آمایشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  به منظور چگونگی انسجام و عدالت آموزشی و همچنین  هم گرایی در پیوند آموزش و پژوهش دانشگاه های این کلان منطقه  برگزار شد.

در ابتدای این نشست معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن ابراز خرسندی از حرکت روبه رشد  4 ساله در اجرای بسته های طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکي و آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور به توضیح جدیدترین آمار از تعداد دانشجویان و اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و دانشکده ها و  اقدامات کلیدی انجام شده مطابق با اهداف و ماموریت های محول شده به کلان منطقه 9 پرداخت .

دکترفریبرز ثمینی ،به توسعه کیفی آموزش مجازی و انسجام آموزشی منطقه ای به  خصوص در شرایط شیوع کرونا که به عدالت آموزشی و شفافیت و انسجام در پیشبرد ماموریت های واسپاری شده منجرگردیده اشاره و بر اهمیت طرح تحول مطابق با نیازهای آموزشی تاکید کرد.

در این نشست وبیناری دکتر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به باز مهندسی ساختار، به لزوم همکاری و هم گرایی دانشگاه های کلان منطقه تاکید کرده و بیان داشت توجه به ظرفیت تبادل دانشجو و اعضای هیات علمی و در اختیار قرار دادن فرصت های مطالعاتی برای تبادل بین دانشگاهی امری ضروری است.

 هم چنین جهت آموزش در شرایط اپیدمی، توجه به کیفیت آموزش رشته های بالینی به صورت مجازی و آماده سازی ذهنی دانشجویان و اساتید و پیوند آموزش و پژوهش از دیگر موارد مورد تاکید در این وبینار عنوان شد.

در ادامه هر یک از کارگروه ها بر اساس محورهای بسته طرح تحول و مطابق با برنامه عملیاتی سامانه HOP، گزارشی از اقدامات خود را ارائه دادند که برگزاری سمینارهای کشوری، انعقاد تفاهم نامه جهت همسوسازی با دانشگاه های کلان منطقه در سطح بین الملل، به روز رسانی نرم افزارها و یکپارچه سازی سامانه ها جهت توسعه آموزشی در شرایط اپیدمی فعلی، تلاش در جهت جذب دانشجو به خصوص دانشجوی خارجی در رشته جدید تغذیه پزشکی ، تدوین کوریکولوم های کشوری ، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی در حمایت از اساتید و دانشجویان، تشکیل شرکت های دانش بنیان مادر ، توسعه آموزش مجازی و تهیه بسته جامع آموزش یادگیری الکترونیکی وکرسی های نظریه پردازی  از جمله اقدامات مهم مطرح شده بود.

در این وبینار علاوه بر نظرات و پیشنهاداتی جهت بهبود شاخص های پایش ،به مواردی چون  توسعه رشته ها و ارائه  دوره های مهارتی برای اعضای هیات علمی ،پزشکان و پرستاران ICU و هم سوسازی درخواست ها با سند برآوردسازی نیروی انسانی در سطح کلان منطقه و همچنین یکپارچه سازی سامانه ها و تمرکز برSimulator  ها برای آموزش بالینی ، توجه به تغییرات به وجود آمده در محورها  و کوریکولوم های آموزش پاسخگو و استفاده از بودجه 3-1درصدی درآمد اختصاصی برای توسعه و نوآوری در آموزش به عنوان بازخوردهای این نشست مطرح شد.

 گفتنی است دبیرخانه کلان منطقه 9 که با اهداف طرح تحول با مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در راستای اعتلای طرح تحول آموزش در جهت همسوکردن و ایجاد وفاق بین بخشی در سطح دانشگاه ها و دانشکده های کلان منطقه بر اساس ماموریت های مشترک و ویژه در گستره منطقه ادامه مسیر می دهد.

تشکیل مراکز جامع آزمون ها ، مراکز آموزش مجازی در کلان منطقه و توسعه مجازی سازی آموزش و  آزمون ها و همچنین مشارکت گسترده جهت ایجاد مرکز دانش بنیان مادر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جمله موفقیت های این دبیرخانه است.  

ارتقای رتبه تعدادی از دانشگاه ها و دانشکده های موجود در کلان منطقه در رتبه بندی شانگهای و تلاش در جهت توسعه مرجعیت فردی و موسسه ای با توجه به مأموریت های واسپارشده به منطقه9 و  موفقیت در افزایش دانشجویان خارجی منطقه با توجه به زیرساخت ها شامل سایت، محتواها و روان سازی فرایند اخذ پذیرش دانشجویان خارجی، تهیه نقشه جامع آمایش سرزمینی و افزایش بیمارستان های آموزشی در کلان منطقه  از دستاوردهای دیگر این کلان منطقه در کارگروه های مشترک می باشد.

کلان منطقه9 به عنوان دارنده تنها قطب تکنولوژی آموزشی با ایجاد مرکز فناوری آموزشی و تجهیز آن  و تأسیس دپارتمان علوم اعصاب ، کلینیک درد  و تلاش در جهت ایجاد مراکز هاسپیس گام بزرگی را برداشته است و در تدوین کوریکولوم دندانپزشکی عمومی در بعد کشوری و آموزش پزشکان عمومی و پرستاران مرتبط با بیماران end stage و سایر بیماران نیازمند بازتوانی جزو خط مشی های دست یافته کارگروه های ویژه کلان منطقه 9 آمایشی می باشد .