مصاحبه ساختارمند متقاضیان شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

نخستین مرحله فرایند مصاحبه صلاحیت علمی داوطلبان شانزدهمین مرحله فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

بر اساس این گزارش ، مصاحبه ی ارزیابی و سنجش توانمندی‌های علمی و تخصصی  ۵۴  نفر از واجدان شرایط، مبتنی بر آزمون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ به روش MMIو با مشارکت ۶۷ نفر اعضای هیات علمی برجسته با عنوان هیات ممتحنه اجرایی شد. در این جلسات رییس دانشکده و مدیر گروه آموزشی مربوطه، یک نفر از اعضای هیات علمی  مرتبط با رشته داوطلب ، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  و یک نفر از اعضای هیأت علمی گروه های آموزش پزشکی و گروه روانپزشکی از اعضای ثابت و مشترک هیأت ممتحن بودند. 

علاوه بر این مصاحبه، داوطلبان در خصوص استفاده از توانمندی های نوین الکترونیک و بانک های اطلاعاتی و همچنین تسلط به زبان خارجی رایج در مجامع علمی، از طرق مشاهده عینی عملکرد داوطلب، توسط کارگروه بررسی توانایی علمی  مورد ارزیابی مستقیم قرار می گیرند .

پس از اتمام  پایش و ارزیابی، داوطلبان واجد شرايطی که حدنصاب لازم را کسب نموده باشند ، پس از تأیید هیأت اجرایی جذب این دانشگاه ،جهت اعلام نظر نهایی به وزارت متبوع معرفی می گردند.   

این فرایند تا کنون  در ۳۳ رشته از دانشکده های مختلف انجام و در سایر رشته های این دانشگاه در حال تداوم است.علاوه بر این، فرایند مصاحبه صلاحیت علمی شانزدهمین مرحله فراخوان جذب و  استخدام اعضای  هیات علمی پیمانی، برای داوطلبان دانشکده های علوم پزشکی تربت حیدریه، نیشابور، تربت جام و مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان کاشمر نیز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت می گیرد.

  قابل ذکر است روش Multiple Mini Interviews یک روش بسیار ساختارمند انتخاب داوطلب است که بر اساس اصول آزمون ساختارمند عینی  (OSCE)طراحی شده است،در MMI حیطه های یادگیری دانشی و عاطفی و روانی حرکتی و مهارتی مورد سنجش قرار می گیرد و موارد گسترده ای از صلاحیت ها و توانمندی های داوطلبین برای به دست آوردن یک تصویر دقیق تر از توانایی آنها نشان داده شوند.