معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ تمامی امتحانات دانشجویان به صورت حضوری برگزار می شود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه شرایط برای برگزاری دوره های مجازی کلاس های درس دانشجویان در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتی تا پایان شهریور ماه فراهم است اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی تمامی امتحانات ترم به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

دکتر ثمینی در گفتگو با وب دابا بیان اینکه بر اساس دستور معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشکده های زیر پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بازگشایی خواهد شد خاطر نشان کرد: حضور تمامی دانشجویان در دوره های استاژری، اینترنی و دستیاری به صورت حضوری خواهد بود و برنامه ریزی های لازم در این زمینه در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: در نشست هماهنگی با معاونین آموزشی دانشکده ها، تاکید شده است با توجه به اینکه برخی از دانشجویان از خوابگاه استفاده می کنند، برای زمان حضور دانشجویان در محیط دانشکده برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تهیه ملزومات مورد نیاز در دانشکده های دندانپزشکی  بودجه اختصاصی در نظر گرفته است خاطر نشان کرد: در دیگر دانشکده ها نیز برای تامین ملزومات حفاظتی در زمان حضور دانشجویان در کلاس های عملی و در فضای درمانی، آزمایشگاه ها، بالین بیمار برنامه ریزی های لازم در حال انجام است.

دکتر ثمینی تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش آمده، ترم جاری تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت و برای برگزاری کلاس های درس برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.