زمان برگزاری کارگاه مربوط به جشنواره اشتراگ گذاری تجربه های ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی(اتا)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

زمان برگزاری کارگاه مربوط به جشنواره اشتراگ گذاری تجربه های ارزشمند دانشجویان علوم پزشکی در تحقق پاسخگویی اجتماعی(اتا)

زمان برگزاری کارگاه مجازی توجیهی فرم ارزیابی تجارب جهت داوران دانشگاهی و قطب برای انتخاب تجارب برتر:

چهارشنبه مورخ 4/4/99 از ساعت 11 الی 13 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آدرس لینک وبینار کارگاه مذکور :http://webco.iums.ac.ir/class/65/177