همکاران آموزش مداوم

 

همکاران اداره آموزش مداوم
دکتر محمد جواد دهقان نيري

سمت: مسئول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي

تحصيلات: متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

  
 
پست الکترونیکی:
 
dehghanmj[@]mums.ac.irدکتر فوأد احمدي

سمت: معاون امور اجراي

تحصيلات: دکتراي پزشکي عمومي

 
  
 
پست الکترونیکی:
 
ahmadif1[@]mums.ac.ir

 دکتر سارا پرورش
 
سمت: کارشناس مسئول برنامه ريزي

تحصيلات: دکتري پزشکي عمومي

 

 پست الکترونیکی:

parvareshs1[@]mums.ac.irمحمد رضا شهریاری

سمت: کارشناس مسئول امور اجرایی آموزش مداوم

تحصیلات: مهندسی صنایع کشاورزی
 
 

 پست الکترونیکی:

shahriarimr2[@]mums.ac.irمهرداد اکبر زاده

سمت: کارشناس مسئول برنامه های مجازی آموزش مداوم

تحصیلات: لیسانس پرستاری - کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

وظایف

 

 پست الکترونیکی:
AkbarzadehM1[@]mums.ac.ir


 


عصمت شيخ سعد آبادي 

سمت: کارشناس امور آموزشي

تحصيلات: ليسانس برنامه ريزي آموزشي

پست الترونیکی:

sheykhSE1[@]mums.ac.ir
 
محبوب خورسند

سمت: کارشناس ارزشیابی و نیاز سنجی
تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش پرستاری بهداشت جامعه
وظایف:

 پست الکترونیکی:

khorsandm1[@]mums.ac.ir

 
 رويا افشاريان

سمت: کارشناس برنامه ريزي و هماهنگي برنامه هاي آموزش مداوم

تحصيلات: کارشناس حقوق قضايي

   

 پست الکترونیکی:

afshariyanr2[@]mums.ac.ir
 عليرضا ساعدي

سمت: کارشناس آموزش مجازی

تحصيلات: مهندسی فناوری اطلاعات

 وظايف

  


  

پست الکترونیکی:

saedia1[@]mums.ac.ir


عليرضا مشير احمدي
 سمت: مسئول دفتر آموزش مداوم

تحصيلات: کارشناس ارشدحقوق


 


پست الکترونیکی:

moshirahmadia1[@]mums.ac.ir

سيد محمد رضا هوشيار
 سمت: امور اداري و اجرايي

تحصيلات: کاردانی امور اداری

 وظايف 

 

پست الکترونیکی:

houshyarMR1[@]mums.ac.irاحمد زراعت پيشه

سمت: مسئول بايگاني

تحصيلات: سيکل

 وظايف


مهدی یزدان شناس

سمت: کارشناس اجرایی

تحصیلات: کاردان روابط عمومی

وظایف:

 پست الکترونیکی:
 
zeraatpishea1[@]mums.ac.ir


پست الکترونیک:
yazdanshenasm3[@]mums.ac.ir

   

طاهره حدادی پناه

سمت: تایپیست

تحصیلات: دیپلم

وظایف

پست الکترونیکی:

haddadit1[@]mums.ac.ir