مدیریت اجرایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


مدیریت اجرایی

 

 
نام و نام خانوادگی   :   دکتر سعید شاهین فر 
سمت                     :   مدیر اجرائی معاونت آموزشی
تحصیلات                 :   دکتراي پزشکي عمومي
وظایف                    :   هماهنگی امور اجرایی واحدهای تابعه دانشگاه
                              
شماره تلفن            38433999
پست الکترونیک      ShahinfarS1[at]mums.ac.ir
نام و نام خانوادگی      :   بهجت ظریف
سمت                        :   کارشناس دفتر معاونت آموزشی 
تحصیلات                    :   لیسانس
وظایف                       :   کلیه امور مربوط به اعضای محترم هیأت علمی

شماره تلفن              38433999
پست الکترونیک         :     ZarifShB1[at]mums.ac.ir
 
نام و نام خانوادگی   :    سمیه ناطقی
سمت                     :    متصدی امور دفتری و اپراتور
تحصیلات                 :   فوق دیپلم
وظایف                    :       تایپ و ثبت کلیه نامه های دفتر معاونت آموزشی، پاسخگویی به تماس های تلفنی

شماره تلفن           :     38433999   
پست الکترونیک      :    NateghiS1[at]mums.ac.ir