دانشجویان پذیرفته شده در سامانه اطلاعاتی بنیاد به صورت مشروط

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

قابل توجه دانشجویانی که به صورت مشروط با فرض صحت اطلاعات و مستندات بارگذاری شده در سامانه اطلاعاتی بنیاد به عنوان برگزیده اولیه تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-1398 شناسایی شده اند:

 

با توجه به آن که نتایج اعلام شده صرفاً به معنای تایید اولیه با هدف اطلاع متقاضیان برای برنامه ریزی به منظور انجام اموری از قبیل عقد قرارداد آموزش یاری/همکاری های علمی و اجرایی/فن یاری یا شرکت در طرح شهید احمدی میباشد، روشن است که درحال حاضر دسترسی ارائه درخواست تسهیلات در سامانه سینا برای معرفی شدگان وجود ندارد و پس از تایید نهایی برگزیدگان از سوی بنیاد ملی نخبگان، دسترسی مذکور ایجاد خواهد شد.شایان ذکر است در صورت مواجه با ادعای خلاف واقع در هر مرحله از بررسی درخواست ها، بنیاد حق لغو این تایید را خواهد داشت.