قابل توجه مشمولین جوایز و تسهیلات بنیاد نخبگان در سال تحصیلی1399 - 1398

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

با توجه به این که فرم قرادادهای مربوط به بنیاد نخبگان  از طرف بنیاد ملی نخبگان هنوز  تنظیم و ارسال نشده است. لذا دانشجویان می بایست وظایف خود را کامل در یک کاغذ A4 شرح داده (به صورت تایپ شده و رسمی و دارای زمان شروع و پایان فعالیت ) و به همراه امضای استاد راهنما مربوطه به واحد استعداد های درخشان تحویل دهند.

همچنین توجه فرمایند که فعالیت ها ، خارج از فعالیت های مشخص شده در آیین نامه جدید نباشد و تمام نکات و ضوابط رعایت شود.

فرصت تحویل قراداد ها به شکل گفته شده تا پایان مهر  میباشد.

 

به هنگام ارسال فرم قراداد ها از طرف بنیاد ملی نخبگان لازم است قراداد با فرم جدید مجدد بین دانشجو و استاد راهنما و دانشگاه بسته شود.(قرار داد ها در سایت دانشگاه و درکانال بنیاد نخبگان گذاشته میشود)

 

توجه داشته باشید که جوایز و تسهیلات سال 98 تغییر یافته است. (پژوهشیاری برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حذف شده است و....... )

 

آدرس کانال تلگرام: t.me/razavinokhbeghan

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1398-99