دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مسیر دانشگاه های نسل سوم در حال حرکت است

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مطالبه گری،نقد سازنده و ارائه راهکار از ویژگی های یک دانشجوی واقعی استمعاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه دانشگاه های نسل سوم تنها به حوزه آموزش و پژوهش محدود نیست و تولیدات فناورانه و کاربردی نیز مورد توجه قرار می گیرد اظهار کرد: در حال حاضر تلاش می شود با اجرای برنامه های مختلف در مسیر دانشگاه های نسل سوم حرکت کند.

به گزارش وب دا، دکترمحمد اعتضاد رضوی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با بیان اینکه ایجاددانشگاه های نسل سوم و کارآفرین از برنامه های تحول و نوآوری در آموزش است و در قالب بسته های اجرایی به دانشگاه ها ابلاغ شده است خاطر نشان کرد: در این دانشگاه ها، دانشجویان تنها به دنبال حفظ مطالب نیستند بلکه باید با تفکری نقادانه و نوآوری و همکاری با دیگر رشته ها نسبت به اجرای پژوهش های منجر به دستاورد عینی اقدام نمایند.

وی با بیان اینکه در معاونت آموزشی دانشگاه با همکاری معاونت پژوهش و فناوری برنامه های مختلفی در راستای دستیابی به اهداف دانشگاه های نسل سوم اجرا می شود اظهار کرد: برپایی مدرسه تابستانه با هدف دانش افزایی، اجرای رویدادهای ایده پروری و حمایت در قالب شرکت های فناور و دانش بنیان از جمله اقداماتی است که در دانشگاه اجرا می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، فعالیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه های مرتبط با دانشگاه های نسل سوم دانشگاه، در نمره پایان نامه های آنها تاثیر خواهد داشت.

دکتر اعتضاد رضوی با تاکید بر اینکه در دانشگاه های نسل سوم صرفا آموزش و پژوهش مورد توجه نیست بلکه باید بهره برداری و کاربردی شدن علم ،همکاری با سایر نهادها،انجام پژوهش ها و طرح های فرا رشته ای و دانشگاهی ،استقلال از بودجه های بخش دولتی مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: به طور حتم با همگرایی و همکاری دانشجویان به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به این هدف دست خواهیم یافت و در این مسیر دانشگاه نیز حمایت های لازم را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با موج انقلاب صنعتی چهارم در جهان روبرو هستیم و دانشگاه ها نیز متاثر از آن هستند اظهار کرد: در این دوره زیر ساخت های دیجیتال به سرعت در حال رشد است به گونه ای که در حال حاضر به ازای ۷ میلیارد و ۵۰۰ جمعیت کره زمین بیش از ۵۰ میلیارد سامانه ارتباطی در جهان فعال است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره چهارم انقلاب صنعتی به جای تاسیس دانشکده، تیم های بین نهادهای دانشگاهی، بین رشته ای وانستیتو های پژوهشی شکل می گیرد و آموزش ها نیز بیشتر به شکل مجازی انجام می شود خاطر نشان کرد: در این راستا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز به موضوع آموزش های مجازی که در آن دانشجو می تواند  با هم کنشی مشارکتی و یادگیری مجادله ای آموزش های لازم را فرا بگیرد توجه شده است.