برنامه ملاقات معاون و مدیران آموزشی دانشگاه با پرسنل و ارباب رجوع

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برنامه ملاقات

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

توضیحات

 

دکتر محمد اعتضاد رضوی

معاون آموزشی دانشگاه

 

 

10 الی 12

 

 

11 الی 12

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن 38461183 هماهنگی فرمایید.

مشهد - خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 16 - ساختمان مرکزی(قرشی)

 

دکتر جواد سرآبادانی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

ساعات اداری

ساعات اداری

ساعات اداری

 

10 الی 12

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن 38420305 هماهنگی فرمایید.

مشهد - خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 16 - ساختمان مرکزی(قرشی)


 

دکتر علیرضا عبدالهی مقدم

مدیر امور هیأت علمی دانشگاه

12 الی 8

-

12 الی 10

11 الی 8

12 الی 10

12 الی 8

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن 38436826 هماهنگی فرمایید.

مشهد - خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 16 - ساختمان مرکزی(قرشی)

 

دکتر حسن قوامی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

تمام وقت اداری

تمام وقت اداری

تمام وقت اداری

تمام وقت اداری

تمام وقت اداری

تمام وقت اداری

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن (230-231) 31409 هماهنگی فرمایید.

مشهد - ابتدای خیابان سناباد - سناباد 7

 

دکتر محمد جواد دهقان نیری

مدیر آموزش مداوم دانشگاه

ساعات اداری

--

ساعات اداری

ساعات اداری

--

ساعات اداری

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن 38580467 هماهنگی فرمایید.

مشهد - خیابان دانشگاه - ساختمان کتابخانه دانشکده بهداشت

مدیریت آموزش مداوم

 

دکتر ابولفضل خواجوی راد

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

10 الی 12

 

10 الی 12

 

10 الی 12

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن 38580460 هماهنگی فرمایید.

مشهد - خیابان دانشگاه - ساختمان کتابخانه دانشکده بهداشت

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

دکتر علی میری دیسفانی

مسئول دبیرخانه هیات اجرایی  جذب اعضای هیات علمی دانشگاه

           

لطفاً قبل از حضور با شماره تلفن 38451533 هماهنگی فرمایید.

مشهد - خیابان دانشگاه - روبروی دانشگاه 16 - ساختمان مرکزی(قرشی)